Tıp Meslegınde Sır Saklama (meslek Sırrı)

Orhan Demireli

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 99-100
Özeti Deontoloji tüzüğünün 4. maddesinde, tabip ye diş tabibinin meslek ye sanatını icra ederken 0- rendigi hastaya ait sirlari kanuni mecburiyet ol-madikya ifa edemiyecegi, tibbi toplantilarda takdim edilen veya yayinlarda bahis konusu olan vakalarda hastanin kimliginin aciklanamayacagi belirtilmektedir.

 

In the 4th article of the deontology charter, it is stated that the physician and the dentist cannot perform the secrets of the patient that he / she has taken while performing his profession, unless there is a legal obligation, that the identity of the patient cannot be disclosed in cases that are presented at medical meetings or are mentioned in publications.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Orhan Demireli, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tıp Meslegınde Sır Saklama (meslek Sırrı), Araştırma makalesi,
, Vol. 11(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme