TİROİD DIŞI BAŞ VE BOYUN KITLELERİNDE ULTRASONOGRAFIK INCELEMELERININ CERRAHI BULGULAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Ziya Cenik, Harun Doğmuş, KEMAL ÖDEV

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 26-30
Kliniğimizde baş ve boyun bölgesinde kitle şikayeti ile müracaat eden ve cerrahi endikasyon konulan 50 hasta ultrasonografik olarak değerlendirilmiş, elde edilen sonuçlar ameliyat bulguları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmada ultrasonografinin, baş ve boyun bölgesi kitlelerini değerlendirmede %94 oranında başarılı olduğu görülmüştür.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
TİROİD DIŞI BAŞ VE BOYUN KITLELERİNDE ULTRASONOGRAFIK INCELEMELERININ CERRAHI BULGULAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI
, Vol. 5 (4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989, Yayın Tarihi : 19.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;