Tonsillektomide Üç Yöntemin Karşılaştırılması

Duran Karataş,Şentürk M

  •  Yıl : 2012
  •  Cilt : 28
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 170-172
Özeti Bu çalışmanın amacı hastalar için termal welding tonsillektomi (TWT), klasik diseksiyon tonsillektomi (KDT), radyofrekans ile diseksiyon tonsillektominin (RFT) karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmaya kronik tonsillit veya üst solunum yolu obstruksiyonu nedeniyle tonsillektomi yapılan çocuk ve erişkin yüz otuz beş hasta alındı. Hastalar tonsillektomi tekniğine göre termal welding tonsillektomi (TWT), klasik diseksiyon tonsillektomi (KDT) ve radyofrekans ile diseksiyon tonsillektomi (RFT) gruplarına ayrıldı. Grupların yaşı, cinsiyeti, operasyon zamanı, erken postoperatif ağrı, normal diete başlama zamanı, intraoperatif kan kaybı miktarı, postoperatif kanama, onuncu gün tonsiller fossadaki iyileşmeleri değerlendirildi. TWT ve RFT grupları arasında ortalama operasyon zamanı açısından istatistiki olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,001). Bu iki grup KDT grubuyla karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı bir fark vardı (p0,001). Bu iki grup KDT grubuyla karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı bir fark vardı (p

 

The aim of this study is to compare thermal welding tonsillectomy (TWT), classic dissection tonsillectomy (CDT), and radiofrequency dissection tonsillectomy (RFT). This study included one hundred and thirty five adult and childhood patients undergoing tonsillectomy because of chronic tonsillitis or upper airway obstruction. By the tonsillectomy technique, the patients were divided into thermal welding tonsillectomy (TWT), classic dissection tonsillectomy (CDT), and radiofrequency dissection tonsillectomy (RFT) groups. These groups were assessed in terms of age, gender, duration of surgery, early postoperative pain, time to start normal diet, amount of intraoperative blood loss, postoperative bleeding, tonsillar fossa wound healing on the tenth postoperative day. There was no statistically significant difference between TWT and RFT groups in terms of average duration of surgery (p>0,001). When these two groups were compared with CDT group, a statistically significant difference was found (p0,001). When these two groups were compared with CDT group, a statistically significant difference was found (p
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Duran Karataş, özel erciyes hastanesi erciyes üniversitesi kulak burun boğaz
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tonsillektomide Üç Yöntemin Karşılaştırılması, Araştırma Makalesi,
, Vol. 28(3)
Geliş Tarihi : 31.03.2012, Kabul Tarihi : 28.05.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme