Toplumumuzda Duputytren Kontraktürü Var Mı?

İbrahim Çivi

  •  Yıl : 1984
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 135-144
Özeti Kont Chigot Dupuytren tarafından (1831) tanımlandığından beri üzerinde çalışılan bu hastalığın halen etiyolojisi ve patogenezi tam açıklık kazanmamıştır. Son beş yıl içerisinde cerrahi girişim yaptığımız 21 olgumuzu kanakların ışığı altında tartıştık. Olgulardan 6'sı bilateral olmak üzere toplam 27 ele yaptığımız Z plasti veya Skoog kuadrangular deri kseileri ile regional veya total palmar fasiyektomi operasyonları, Michon-Tubiana değerlendirme tablosuna göre aldığımız sonuçlar sunuldu. Türk tıp kaynaklarında bu hastalığın yeri araştırıldığında yok denecek kadar az olduğunu saptayarak dikkati çekmek üzere konu rapor edilmiştir.

 

The etiology and pathogenesis of Dupuytren contractures, which have been studied and deseribed by Cont Chigot, since 1831 is not clear yet. We have discussed the 21 cases which we operated during the last five years. We compared these with the literature. We have operated on 27 hands by regional or total fasciectomy using Z plasty or Skoog's quardran-gular skin incision. We compared our results by Michon-Tubiana's clas-sification table. We have tried to draw attention to this conditions because very few cases have ben reported in Turkish Medical Literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İbrahim Çivi, SSK Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Toplumumuzda Duputytren Kontraktürü Var Mı?, Araştırma makalesi,
, Vol. 1(1)
Geliş Tarihi : 03.12.1984, Kabul Tarihi : 03.12.1984
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme