Toplumumuzun Sağlık Hızmetlerınden Beklentılerı

Selma Çivi,Murat Yaycı,Tahir Kemal Şahin

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 339-343
Özeti Toplumumuzun sağlık hizmetlerinden bek-lentilerini belirlemek amacıyla 1991 yılında Konya'da tanımlayıcı (iple bir araştırma yapılmıştır. Kişilerin ancak %6'sı sağlık hizmetlerinin sağlık ocağında verilmesini isterken, yalnızca %J l'Iik bir kesim sağlık ocağını kullanmaktadır. Sağlik ocağını kullananların %67'sinin sosyal güvencelerinin ol-madığı görülmüştür. Kişilerin yaklaşık %60'nın sağ-lık hizmetlerinden memnun olmadıkları ve bunların çoğunluğunun memnun olmama nedeninin sağlık personelinin ilgisiliği olduğu görülmüştür. Araş-tırmada kişilerin 113'ü sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Ücretsiz olmalı' diyenlerin çoğunluğunun geliri 2 milyonun al-tındadır ve ilkokul öğrenimine sahiptir. Kişilerin %2'sinin pratisyen hekimi tercih ettiği ve daha çok uzman hekime gittikleri (%53) görülmüştür.

 

This descriptive study was petformed in order to demonstrate the expactations of our society from health services, in Konya in 1991. It was observed that 6% of the people prefer to Lake the health ser-vices from the health centers and 11% of the pop-ulation used the health centers. It was found that. 67% of people who gel services from the health cen-ters did not have any social security . Nearly 60% of people were cliscontent with the health services and mostly because of lack of interest and sincerity of health officers. In the interview, one third of the people stated that the health services should be of-fered free of charge. People who gets services from health centers had low income (monthly salary is less than 2 million TL) and low educational level . While 63% prefer specialists for their health services, only 2% state that (hey are satisfied the serices of general practitioners.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Selma Çivi, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Toplumumuzun Sağlık Hızmetlerınden Beklentılerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme