TORAKS YARALANMALARI TEDAVİSİNDE KONSERVATİF VE CERRAHİ YAKLAŞIM

Ali Ersöz, HASAN SOLAK, TAHİR YÜKSEK, MEHMET YENİTERZİ, Tayfun Göktoğan

  • Yıl : 1988
  • Cilt : 4
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 137-144
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında 1983-1988 yılları arasında tedavi gören 378 göğüs travması değerlendirildi. Vakaların 281 (%74.3)'ü künt göğüs travması 97 (%25.7)'si delici kesici alet yaralanmasına bağlı idi. 8 (% 2.2) hastaya acil torako-tomi dışında tedavide konservatif kalındı. Total morrtalite % 5.3 idi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
TORAKS YARALANMALARI TEDAVİSİNDE KONSERVATİF VE CERRAHİ YAKLAŞIM
, Vol. 4 (1)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988, Yayın Tarihi : 24.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;