Torsiyone Meckel Divertikülüne Bağlı İleus

TUĞRUL ÇAKIR, ARİF ASLANER, ERDEM CAN YARDIMCI, BURHAN MAYİR, UMUT RIZA GÜNDÜZ

  • Yıl : 2017
  • Cilt : 33
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 34-35
Yetişkinlerde Meckel divertikülü mekanik bağırsak tıkanıklığının nadir bir nedenidir. Non spesifik semptom ve preoperatif tanı yetersizliği sebebiyle cerrahlar bu nadir durumu akıllarında bulundurmalıdırlar. Yirmi sekiz yaşındaki erkek hasta acil servisimize yaklaşık 8 saat önce başlayan karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri ile başvurdu. Hastaya akut ince bağırsak tıkanıklığı tanısı konuldu ve acil cerrahiye alındı. Operasyonda ileoçekal valfin 60 cm proksimalinde ileumu torsiyone etmiş bir Meckel divertikülü ve proksimalindeki ince barsakta distansiyon izlendi. Torsiyone olmuş ileum detorsiyone edildi ve Meckel divertikülüne rezeksiyon uygulandı. Hasta Postoperatif 3. Günde taburcu edildi. Spesimenin histopatolojisi 3x2x1cm boyutlarında Meckel divertikülü olarak raporlandı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Torsiyone Meckel Divertikülüne Bağlı İleus
, Vol. 33 (2)
Geliş Tarihi : 19.02.2015, Kabul Tarihi : 19.02.2015, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;