TOTAL LARENJEKTOMİDEN SONRA NAZAL MUKOZA DEĞIŞIKLIKLERI

Ziya Cenik, Levent Soley

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 153-162
Total larenjektomililerde meydana gelen nazal mukoza değişiklikleri, 35 total larenjektomili ve 15 normal kişiden alınan nazal mukoza biopsilerinin histopatolojik incelenmesi yöntemiyle araştırılmıştır. Bu araştırmayla total larenjektomililerde, ameliyattan sonra karşolaştığı birçok problem arasında, nispeten geri planda kalan nazal mukoza değişiklikleri ortaya konularak, konuya katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
TOTAL LARENJEKTOMİDEN SONRA NAZAL MUKOZA DEĞIŞIKLIKLERI
, Vol. 6 (2)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;