Total Larenjektomiden Sonra Nazal Mukoza Değışıklıklerı

Ziya Cenik,Levent Soley

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 153-162
Özeti Total larenjektomililerde meydana gelen nazal mukoza değişiklikleri, 35 total larenjektomili ve 15 normal kişiden alınan nazal mukoza biopsilerinin histopatolojik incelenmesi yöntemiyle araştırılmıştır. Bu araştırmayla total larenjektomililerde, ameliyattan sonra karşolaştığı birçok problem arasında, nispeten geri planda kalan nazal mukoza değişiklikleri ortaya konularak, konuya katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

 

Nasal mucosa alterations following total laryngectomy was studied in nasal mucosa biopsy of 35 total laryngectomised patienis and 15 normal control group. In this resarch, rather less noticable nasal mucosa alterations among the many problems to wich the total laryngectomised patients faced, vere emphesasized and aimed to contribule to the subject.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ziya Cenik, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Total Larenjektomiden Sonra Nazal Mukoza Değışıklıklerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(2)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme