Akdeniz Diyeti Uyumunun KOAH Hastalarında Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi

Gülfem YILDIRIM

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 151-156
Abstract
Aim: Chronic obstructive pulmonary disease is one of the leading causes of morbidity and mortality worldwide. Cognitive dysfunction is one of the most common comorbid conditions with disease progression. As the development of cognitive dysfunction complicates the treatment management of the disease, the process becomes more difficult for healthcare professionals and patients. The Mediterranean diet is a diet suitable for antioxidant nutrition. Knowledge of the effects of diet on COPD may provide health professionals with an evidence-based lifestyle approach to better counsel patients to improve lung health.
Patients and Methods: 49 COPD patients included to our study. Cognitive performance was assessed using Montreal Cognitive Assessment and depression was assessed Beck Depression Inventory by a neurologist. All patients were assessed with Turkish-adapted Mediterranean Diet Adherence Scale.
Results: The study included 49 patients. In our study, the prevalence of cognitive dysfunction was 73.4% and the prevalence of depression was 35%. In the analysis of the correlation between the results of the Mediterranean Diet Adherence Scale and the Montreal Cognitive Assessment test, it was observed that patients with high adherence to the Mediterranean Diet Adherence Scale also had significantly higher Montreal Cognitive Assessment test scores.
Conclusion: The risk of developing cognitive dysfunction is lower in patients with COPD who have high adherence to the Mediterranean Diet Adherence.
Keywords: COPD, mediterranean diet, cognitive function
Atıf yapmak için : Yildirim G. The Effect of Mediterranean Diet Compliance on Cognitive Functions in COPD Patients. Selcuk Med J 2023;39(4): 151-156
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Akdeniz Diyeti Uyumunun KOAH Hastalarında Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi
, Vol. 39 (4)
Geliş Tarihi : 13.08.2023, Kabul Tarihi : 17.10.2023, Yayın Tarihi : 15.12.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;