Yıl: 1986, Cilt: 2, Sayı: 1 Tüm Sayı(PDF)

Year: 1986, Vol.: 2, No.: 1 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Beyaz Sıçanlarda Lipofussin Pigmentinin Yaş Grubuna Göre Serebellar Çekirdeklerde Ve Medulla Spinalisteki Nöronlarda Histokimyasal Yöntemlerle Işık Mikroskobu Duzeyinde İncelenmesi

Hasan Cüce

2000 Canlı Doğumda İntra Uterin Gelişme Geriliği İle Doğan Bebekler Üzerıne Bir Araştırma

Ümran Çalışkan, Hacer Çalışkan, İbrahim Erkul, Dursun Odabaş

Femoral Venlerde Deneysel Greft Uygulamaları

Mehmet Yeniterzi

Bölgemizdeki Akraba Evliliklerı İnsidansı Üzerıne Yapilan Bir Araştırma

Ümran Çalışkan, Hacer Çalışkan, İbrahim Erkul, Dursun Odabaş

Exchange Transfusion Yapılan 233 Hiperbilirubınemi Vakası Üzerine Bir Araştırma

Ümran Çalışkan, İbrahim Erkul, Sadettin Açar, Dursun Odabaş, Hacer Çalışkan

Üst Ekstremite Arter Yaralanmaları Ve Cerrahi Tedavisi

Hasan Solak, Yüksel Tatkan, Adnan Kaynak, Şamil Ecirli, Kemal Ödev, Özkan Akkoç

Meme Kanserinin Cerrahı Tedavisinde Modıfıye Radıkal Mastektominin Değeri (100 Olguluk Seri)

Adil Kartal, Türker Özkan, Hasan Başarır

2550 Crıner Sistem Taş Vakasının Analızi

Mehmet Kılınç, Mehmet Özer

Karaciger Hastalıklarında Ultrasonografinin Değeri

Kemal Ödev, Mustafa Güleç, Ahmet Bilge, Adil Kartal

Venöz Yaralanmalar Ve Cerrahi Tedavisi

Hasan Solak, Ali Ersöz, Yüksel Tatkan, Şamil Ecirli, Kemal Ödev, Adnan Kaynak, Tayfun Göktoğan

Chorea Ve Romatizmal Kalp Hastalığı

Ümran Çalışkan, Hacer Çalışkan, Şencan Özme, Ali Ertuğrul

Deri Malign Melanomlarında Cerrahı Tedavi

Adil Kartal, Mustafa Gezginç

Pulmoner Cryptococcus

Hasan Solak, Ali Ersöz, Yüksel Tatkan, Ümran Çalışkan, Şamil Ecirli, Kemal Ödev, Osman Yılmaz, Cevat Özpınar

İnfantta Paroksismal Supra Ventriküler Takikardia

Ümran Çalışkan, İbrahim Erkul, Dursun Odabaş, Hacer Çalışkan

Traumatık Perikard Yaralanması

Hasan Solak, Ali Ersöz, Yüksel Tatkan, Kemal Ödev, Adnan Kaynak, Şamil Ecirli, Cevat Özpınar

Trizomi 18 Sendromu

Sennur Demirel, Nurettin Başaran, Nail Alp, Sevim Karaarslan

Büyük Hekimlerimiz Ord. Prof. A. Süheyl Ünver (17.2.1898 - 15.2.1986)

Fuat Yöndemli

İndeksleme