Yıl: 1987, Cilt: 3, Sayı: 1 Tüm Sayı(PDF)

Year: 1987, Vol.: 3, No.: 1 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Esansiyel Hipertansiyonlularda Magnezyum Metabolizması

Yıldız Divanlı

Kronık Hemodiyaliz Hastalarında Renal Osteodistrofi

Mehdi Yeksan, Kemal Ödev, Dursun Odabaş, İbrahim Erkul, A. Nuri Sezer

Kalsiyum Dobesilat, Pentoksifilin Ve Nikotinil Alkol Tartaratın Kan Glikoz Ölçüsonuçlarına Etkileri

Ayşegül Cenik

Yeni Doğan Prematüre Bebeklerde Kromozom Analizi

Sennur Demirel, Nurettin Başaran

Köpeklerde İyonik Ve Von-İyonik Kontrast Maddelerle Yapılan Renal Anjiyografi Uygulamalarında Proteinüri Oluşumunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Kemal Ödev, Nuri Yavru, Celal İzci, Mehmet Nizamoğlu

Farelerde Acetamınophen Zehirlenmesinin Cımetıdıne İle Tedavisi

Murat Yurdakök, Melda Çağlar, Kadriye Yurdakök

Lateks Aglütinasyon Testi Vasitasiyla Bakteriel Menenjitlerin Erken Etiolojik Teşhisi

İbrahim Erkul, Mehmet Gödeneli, Sevim Karaarslan, Ümran Çalışkan, Dursun Odabaş

Kronik Hemodiyalizin Lipid Metabolizmasına Etkisi

Müfid İspanoğlu, Mehdi Yeksan, Şamil Ecirli, İbrahim Erkul, Fikret Güldoğan

Bronş Kanserlerinde Teşhis Ve Tedavi Yöntemleri

Ali Ersöz, Tahir Yüksek, Hasan Solak, Cevat Özpınar

Diafragma Yaralanmaları Ve Cerrahi Tedavisi

Hasan Solak, Ali Ersöz, Tahir Yüksek, Adnan Kaynak, Cevat Özpınar, Şamil Ecirli, Kemal Ödev, Şeref Otelcioğlu, Hasan Hüseyin Telli

Transuretral Rezeksiyonda Kanama Ve Kanaaıa Üzerıne Etkili Faktörler

Mehmet Arslan, Celal Sönmez, Mehmet Kılınç, Recai Gürbüz, Kadir Yılmaz

Akcığer Hastalıklarında Endoskopınin Değeri

Hasan Solak, Ali Ersöz, Tahir Yüksek, Mehmet Yeniterzi, Ümran Çalışkan, Şeref Otelcioğlu, Şamil Ecirli, Kemal Ödev, F. Özkan, Hasan Hüseyin Telli

Hipofızer Dwarfizmli Çocuklarda Serum Çinko Ve Bakır Seviyelerinin İncelenmesi

İbrahim Erkul, Ruhuşen Kutlu, Gülay Reis

Spontan Pnömotorakslarda Parietal Plevra Lambosu İle Cerrahi Tadevi

Hasan Solak, Ali Ersöz, Tahir Yüksek, Mehmet Yeniterzi, Özkan Akkoç, Şamil Ecirli, Ümran Çalışkan, Kemal Ödev, Şeref Otelcioğlu, Hasan Hüseyin Telli

Mesane Taşlarının Urat - I Ve Mekanık (punch) Lıtotriptör İle Kombine Tedavisi

İbrahim Ünal Sert

Alt Extremite Derın Ven Trombozları Ve Tedavisi

Hasan Solak, Ali Ersöz, Tahir Yüksek, Mehmet Yeniterzi, Ümran Çalışkan, Şamil Ecirli, Mehmet Cengiz Çolakoğlu, F. Özkan, Hasan Hüseyin Telli

Trakeobronkiyal Yaralanmalar

Tahir Yüksek, Ali Ersöz, Hasan Solak, Mehmet Yeniterzi, Cevat Özpınar, Hasan Hüseyin Telli

Üretroskop Optiği İle Vizüel Fistül Revizyonu

İbrahim Ünal Sert

Dıyarbakır İli İlkokullarında İdrar Yolu İnfeksiyonları

Sevim Karaaslan, Kadir Ükisten, Eralp Arıkan, Kadir Gül, Yusuf Çelik, Mahmut Mete, Mehtap Turfan, Mine Turhanoğlu

Primer İnfertil Kadınlarda Prolaktin Testosteron Kortizol Ve Dehidroepiandrosteron Sulfat Hormonlarına Çinkonun Etkisi

Mehmet Cengiz Çolakoğlu, A. Vahap Özen, İrfan Karslıoğlu, Tijen Erçal

Hryntschak Metodunu Modıfıye Ederek Yaptığımız 24 Transvezıkal Prostatektomınin Analızı

İbrahim Ünal Sert

Konya İlı Ve Çevresınden Gelen Hastalarda Kopro - Parazitolojik Inceleme Sonuçları

Naci Kemal Kırca, Nedret Albayrak

Adölsan Çaöındaki Alışkanlıklar Ve Bunların Önlenmesı

İbrahim Erkul, Sevim Karaarslan, Ümran Çalışkan, Dursun Odabaş, Sadettin Açar, Gülay Reis, Fatih Toksöz, Ruhuşen Kutlu, Abdurrahman Üner

Lokal Anesteziklerin Komplikasyonları

Şeref Otelcioğlu, A. Feyza Ünal, Şükrü Bülent Özer

Diabetes Melitusta Serum Ve İdrar Magnezyum Düzeylerı Ileretinopatı Arasında Ilışkı

Laika Karabulut, Ahmet Akkaya

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastalarda Hastane Enfeksiyonuna Neden Olan Mikroorganizmalar Ve Antibakteriyellere Duyarlılıkları

A. Zeki Şengil, Hatice Özenci, Emine İnci Tuncer

Pelvik Kist Hidatik

Ergün Onur, Tijen Erçal, Kemalettin Uygur

Spinal Kist Hidatikler

Ertuğ Özkal, Faruk Temel, Mehmet Şenyüz, Kemal Ödev, Osman Acar

Dev Büllü Lober Amfizem

Tahir Yüksek, Ali Ersöz, Hasan Solak, Dursun Odabaş, Mehmet Yeniterzi, Özkan Akkoç, Hasan Hüseyin Telli

Bir Olgu Nedeniyle, Yenidoğan Bebeklerde Dissemine İntravasküler Koagulasyon

Sevim Karaarslan, Mehmet Nisanoğlu, Dursun Odabaş

Mol Hidatidiform Ve Fetus

Ergün Onur, Tijen Erçal, A. Vahap Özen

Tiroiditler

Mehdi Yeksan, F. Nurten Yeksan, Adil Kartal, Hasan Hüseyin Telli, Müfid İspanoğlu, İbrahim Erkul

Propranolol Ve Nıfedıpıne Tedavilerinin Serum Hdl (yüksek Dansıteli Lipoprotein) Kolsterol Düzeyıne Etkileri

Yahya Erdoğan

Abdominal Gebelik

Ergün Onur, Kemalettin Uygur, Ali Küçükbasmacı, Yücel Fındık

Troid Cerrahisinde Vokal Kord Paralizilernin Önemi

Erdinç Kanımtürk, M. Yalçın Özkaptan, Ş. Ali Tekalan

Tıp I Diabetes Mellitusta Serum Çınko Seviyelerınin İncelenmesi

İbrahim Erkul, Ruhuşen Kutlu, Naci Bor, Gülay Reis

İndeksleme