Yıl: 2008, Cilt: 24, Sayı: 4 Tüm Sayı(PDF)

Year: 2008, Vol.: 24, No.: 4 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Kronik Öksürüklü Çocuklarda Fleksible Bronkoskopi Bulguları

Sevgi Pekcan, Mehmet Köse, Nural Kiper, Ayşe Tana Aslan, Nazan Çobanoğlu, Özge Aydemir, Ebru Yalçın, Eda Ütine, Deniz Doğru, Uğur Özçelik

Doğum Analjezisinde Epidural Ve Kombinespinal-Epidural Analjezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Hatice Köstekçi, Sema Tuncer Uzun, Ruhiye Reisli, Şeref Otelcioğlu

Entübasyonda Oluşan Hemodinamik Yanıtın Önlenmesinde Esmolol Ve Fentanilin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Hale Borazan, Tuba Berra Erdem, Şeref Otelcioğlu

Karaciğer Rezeksiyonlarında Ligasure Yardımlı Uygulamalarımız

Ahmet Tekin, Adil Kartal, Tevfik Küçükkartallar, Celalettin Vatansev, Faruk Aksoy, Şakir Tekin, Mehmet Metin Belviranlı, Şakir Tavlı, Mustafa Şahin, Serdar Yol

İnflamatuar Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Tedavisinde Antibiyotik + Antiinflamatuar Ve Antibiyotik + Alfa-Bloker Tedavilerinin Plasebo İle Karşılaştırılması

Mustafa Okan İstanbulluoğlu, Recai Gürbüz, Selçuk Güven, Mehmet Mesut Pişkin, Mehmet Kılınç

Derleme
Kardiyovasküler Yaşlanma

Mehmet Akif Düzenli, Kadriye Zengin

Olgu sunumu
Geçici Nörolojik Bulgular, Başağrısıv Bos Lenfositozu-Handle Sendromu

Ebru Apaydın Dogan, Figen Güney, Emine Genç, Muzaffer Mutluer, Nurhan İlhan

Dev Karaciğer Hemanjiomunda Anestezi Uygulaması

Ahmet Topal, Aybars Tavlan, Atilla Erol, Mehmet Selçuk Uluer, Şeref Otelcioğlu

İndeksleme