Yıl: 2009, Cilt: 25, Sayı: 3

Year: 2009, Vol.: 25, No.: 3

Araştırma makalesi
Toplumun 0-1 Yas Çocuk Asilamalarinda Ulusal Takvime Uyum Durumu Ve Zaman Içindeki Degisimi (1997-2007)

Said Bodur

Brusellozis’in Tanisinda Brucellacapt’in Diger Serolojik Testler Ile Karsilastirilmasi

Asuman Güzelant, Muhammet Güzel Kurtoglu, Meral Kaya, Recep Kesli, Yüksel Terzi, Bülent Baysal

Skleral Fiksasyonlu Göz Içi Lensi Implantasyonu Sonuçlarimiz

Alparslan Sahin, Ümit Kamis, Refik Oltulu, Saban Gönül

Kronik Hemodiyaliz Hastalarinda Arteriyal Sertligin Degerlendirilmesi Ve Iliskili Risk Faktörleri

Gülperi Çelik, Murat Tumuklu, Ali Basci, Ercan ok

Derleme
Kolorektal Kanserde Genetik Ve Etyolojik Faktörler

Murat Büyükdogan

Olgu sunumu
Renal Arter Stenozu Nedeniyle Endovasküler Stent Veya Balon Anjioplasti Uygulanan Hastalarin Radyolojik Ve Klinik Takibi

Oguzhan Güven Gümüstas, Ibrahim Akdag, Yurtkuran Sadikoglu

Parsiyel Kulak Amputasyonunda Kopan Parçanin Temporoparietal Fasya Araciligi Ile Adaptasyonu

Mustafa Keskin, Mustafa Sütçü, Çigdem Karadag, Nedim Savaci

Radyoiyot Taramada Izlenmeyen, Fakat Pet/bt’de Saptanan Diferansiye Tiroid Karsinom Rekürrensi Olgusu

Oktay Sari, Bugra Kaya, Faruk Aksoy, Orhan Özbek

Tekrarlayan Gebelik Kaybi Bulunan Yüksek Riskli Esansiyel Trombositemili Gebede Tedavi

Kadir Acar, Murat Baglicakoglu

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco