Yıl: 2010, Cilt: 26, Sayı: 1

Year: 2010, Vol.: 26, No.: 1

Araştırma makalesi
Kolonoskopi Ile Invajinasyonun Pnömotik Redüksiyonu

Ercüment Taspinar, Müslim Yurtçu, Adnan Abasiyanik

Asetilsalisilik Asidin Serum Lipidleri Üzerine Olan Etkilerinin Arastirilmasi

Sevil Kurban, Idris Mehmetoglu, Said Sami Erdem

Akut Atak, Stabil Koah Ve Kor Pulmonale Hastalarinda Adma, Arjinin Ve No Düzeylerinin Belirlenmesi

Said Sami Erdem, Fikret Kanat, Ali Ünlü

Ratlarda Transvers Rektus Abdominis Kas Deri Flep Modelinde Nebivololün Perfüzyona Etkileri

Mehtap Karamese, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savaci

Klinigimizde Gerçeklestirilen Histerektomi Olgularinin Klinik Ve Demografik Özelliklerinin Degerlendirilmesi

Aybike Tazegül, Ali Acar

Derleme
Domuz Kaynakli Influenza A (h1n1) Virus Enfeksiyonu : Radyolojik Bakis

Seda Özbek

Olgu sunumu
Servikal Bölge Omurulik Yerlesimli Primer Glioblastoma Multiforme

Yalçin Kocaogullar, Ahmet Önder Güney, Fatih Erdi, Lema Tavli

BeckwitH-Wiedemann Sendromu Ve Uzamis Hipoglisemi

Erdal Peker, Ercan Kirimi, Oguz Tuncer, Sinan Akbayram

Saçlarinin Döküldügüne Inanan Bir Trikotillomani Olgusu

Bilge Burçak Annagür

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco