Yıl: 2010, Cilt: 26, Sayı: 2

Year: 2010, Vol.: 26, No.: 2

Araştırma makalesi
Aromataz Inhibitörü Tedavisinin Meme Kanserli Hastalarda Serum Total Siyalik Asit Düzeylerine Etkisi

Aysel Kiyici, Mehmet Artaç, Hümeyra Çiçekler, Önder Eren, Idris Mehmetoglu, Melih Cem Börüban

Tek Doz Spinal Blok Ile Dogum Analjezisi Deneyimlerimiz

Seza Apiliogullari, Funda Gök, Alper Kiliçaslan, Aysu Aydogan, Jale Bengi Çelik

Gögüs Hastaliklari Kliniginde Mortalite Nedenleri

Cengizhan Sezgi, Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrikulu, Hadice Selimoglu Sen, Ali Ihsan Çalkanat, Abdurrahman Senyigit

Klinigimizde Sezaryen Esnasinda Myomektomi Yapilan Hastalarin Degerlendirilmesi

Osman Balci, Alaa S. Mahmoud, Elmas Tasçi

Venöz Mikroanastomoza Eritropoietinin Etkileri

Adem Özkan, Zekeriya Tosun, Mustafa Cihat Avunduk, Nedim Savaci

Derleme
Gebelikte Tiroid Hastaliklari

Aybike Tazegül, Bülent Simsek

Olgu sunumu
Atipik Klinik Ve Radyolojik Bulgularla Seyreden Akciger Tüberküloz Olgusu

Cantürk Tasçi, Ergun Uçar, Emin Maden, Ömer Alan, Ertugrul Çelik, Metin Özkan, Hayati Bilgiç

Brusellozda Akciger Tutulumu

Erdal Peker, Murat Dogan, Sinan Akbayram, Selçuk Bektas, A. Faik Öner

Diabetik Üremide Akut Bilateral Bazal Ganglion Lezyonlari : Mri Bulgulari

Ülkü Koçak, Demet Kiresi, Ersen Ertekin, Mehmet Emin Sakarya

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco