Yıl: 2010, Cilt: 26, Sayı: 3

Year: 2010, Vol.: 26, No.: 3

Araştırma makalesi
Hemodiyaliz Hastalarinda Hemostatik Sistemin Arteriyovenöz Fistül Trombozu Yönünden Incelenmesi

Erhan Agca, Yunus Erdem

Laparoskopi Ile Tedavi Edilen Ektopik Gebeliklerin Degerlendirilmesi

Osman Balci, Alaa S. Mahmoud, Metin Çapar

Ankilozan Spondilit Hastalarinin Serum Oksidanantioksidan Seviyeleri

Volkan Kocabas, Hilal Kocabas, Mustafa Kemal Basarali, Ilhan Sezer, Cahit Kaçar, Sadik Büyükbas

Açik Açili Glokomda Trabekülektomi Ameliyati Öncesi Ve Sonrasi Gözün Hemodinamigindeki Degisikliklerin Renkli Doppler Ultrasonografi Ile Incelenmesi

Yasar Sakarya, Nevbahar Tamçelik, Canan Akman

Deneysel Sepsis Modelinde OksidaN-Antioksidan Sistem Ve Akciger Histopatolojisi Üzerine Oktreotid’in Doza Bagimli Etkileri

Abdüsselam Seydanoglu, Mehmet Gül, Sami Erdem, Baser Cander, Murat Ayan, Hatice Toy, Metin Bircan, Abdullah Sadik Girisgin

Nöroloji Yogun Bakim Ünitesinde Basi Yara Insidansi Ve Risk Faktörleri

Osman Serhat Tokgöz, Orhan Demir

Olgu sunumu
Kikuchi Lenfadeniti. Bir Olgu Sunumu Ve Türkiye’den Bildirilmis Olgularin Degerlendirmesi.

Halil Kiyici, Erdal Karagülle, Eda Ermisler

Boyunda Dev Schwannom

Özgül Topal, Kübra Akman, Seyra Erbek

Bir Olgu Nedeniyle Negatif Basinçli Akciger Ödemi

Inci Kara, Jale Bengi Çelik, Seza Apiliogullari, Derya Kandemir

Cerrahi Gama Prob Kilavuzlugunda Ektopik Yerlesimli Hiperplazik Paratiroid Bezinin Eksizyonu

Gonca Kara Gedik, Bugra Kaya, Adnan Kaynak, Oktay Sari

Mediastinal Tümörü Taklit Eden Ve Artmis Fdg Tutulumu Gösteren Bir Tüberküloz Lenfadenit Olgusu

Turgut Teke, Mustafa Dinç, Emin Maden, Hatice Toy, Orhan Özbek, Sami Ceran, Mustafa Serdengeçti, Kürsat Uzun

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco