Yıl: 2010, Cilt: 26, Sayı: 4

Year: 2010, Vol.: 26, No.: 4

Araştırma makalesi
Diyaliz Öncesi Nefrolojik Takibin Hemodiyalize Baslayan Hastalarda Morbidite Açisindan Yeri Ve Önemi

Erhan Agca, Siren Sezer

Adneksiyal Torsiyon Nedeniyle Opere Edilen Hastalarda Laparoskopi Ve Laparotominin Karsilastirilmasi

Osman Balci, Mehmet Sait Içen, Alaa S. Mahmoud

Böbrek Kistlerinin Laparoskopik Dekortikasyonunda Ultrasonik Enerji Kullanimi: Etkin Ve Güvenilir Bir Yöntem

Mustafa Okan Istanbulluoglu, Murat Kosan, Tufan Çiçek, Bülent Öztürk, Hakan Özkardes

Rokuronyum Enjeksiyon Agrisini Önlemede Difenhidramin Kullanimi

Alper Kiliçaslan, Ahmet Topal, Atilla Erol, Aybars Tavlan

Kronik Effüzyonlu Otitis Mediali Olgularda Orta Kulak Sivisinin Bakteriyolojik Analizi

Bahar Keles, Kayhan Öztürk, Hamdi Arbag, Bedri Özer

Taskirma Için Spinal Anestezi; Hangi Durumlarda Tercih Ediyoruz?

Rafi Dogan, Mustafa Okan Istanbulluoglu, Tufan Çiçek, Cengiz Isbilen, Murat Gönen, Bülent Öztürk

Hastaneye Basvuran Malnutrisyonu Ve/veya Tekrarlayan Akciger Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Kistik Fibrozis Sikligi Arastirilmasi

Yasar Cesur, Murat Dogan, Sevil Ari Yuca, Erdal Peker, Mesut Okur, Sinan Akbayram, Sekibe Zehra Dogan

Uzun Dönem Viskokanalostomi Sonuçlarimiz

Muammer Özçimen, Tekin Yasar, Halil Ibrahim Yener

Derleme
Ventilatör Iliskili Pnömoniden Korunma

Alper Yosunkaya

Olgu sunumu
Idiyopatik Retroperitoneal Hematom

Mehmet Kaynar, Mehmet Mesut Piskin, Selçuk Güven, Recai Gürbüz

Salmonella Typhi’ye Bagli Gelisen Ensefalit Olgusu

Ertan Sal, Mehmet Açikgöz, Cihangir Akgün, Erdal Peker, Fesih Aktar, Muhammed Akil, Hüseyin Çaksen

Ortopedik Cerrahide Intraoperatif Masif Pulmoner Emboli

Ömer Faruk Erkoçak, Rabia Erkoçak, Inci Kara, Hakan Zor

Boyun Yerlesimli Castleman Hastaligi

Hüseyin Yaman, Nihal Alkan, Ümran Yildirim, Fahri Halit Besir, Süleyman Yilmaz

Gebelikte Rekürren Trombotik Trombositopenik Purpura

Osman Balci, Fatma Yazici, Alaa S. Mahmoud, Ali Acar

Persitan Sol Superior Vena Cava Anomalisinde Geçici Diyaliz Katateri Yerlestirilmesi

Muhammed Bilal Çegin

Editöre mektup
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco