Yıl: 2011, Cilt: 27, Sayı: 3

Year: 2011, Vol.: 27, No.: 3

Araştırma makalesi
Gebelik Esnasinda Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklasim

Osman Balci, Metin Çapar

Psöriyazisli Hastalarda Helikobakter Pylori Enfeksiyonu Sikligi Ve Hastalik Aktivitesi Arasindaki Iliski

Özlem Ekiz, Filiz Canpolat, Fuat Ekiz, Ilhami Yüksel, Sahin Çoban, Ömer Basar, Elife Erarslan, Osman Yüksel

Mide Ve Kolorektal Kanserli Hastalarda Chitin’in Böbrek Ve Karaciger Fonksiyonlarina Etkisi

Mehmet Ertugrul Kafali, Hüsnü Alptekin, Hüsamettin Vatansev, Fahrettin Acar, Hüseyin Yilmaz

Konvansiyonel Koroner Anjiografide Izole Tek Koroner Arter Anomalisi Sikligi

Nurcan Basar, Ibrahim Akpinar, Osman Turak, Mahmut Mustafa Ulas, Gökhan Lafçi, Özgül Malçok Gürel, Ahmet Isleyen, Aysenur Ekizler, Kumral Çagli, Halil Lütfü Kisacik

Hiperkapnik Solunum Yetmezligi Gelisen Koah’li Hastalarda NoN-Invaziv Ventilasyonun Plazma Brain Natriüretik Peptid (bnp) Ve Troponin Üzerine Etkisi

Turgut Teke, Emin Maden, Aysel Kiyici, Durdu Mehmet Yavsan, Hüseyin Çiçek, Kürsat Uzun

Yogun Bakim Ünitesindeyatan Son Dönem Hastalarin Degerlendirilmesi

Levent Kart, Muhammed Emin Akkoyunlu, Yasemin Akkoyunlu, Murat Sezer, Hatice Kutbay Özçelik, Fatmanur Karaköse, Turan Aslan

Kanserli Hastalarda Depresyon Ve Yasam Kalitesini Etkileyen Faktörler

Ruhusen Kutlu, Selma Çivi, Melih Cem Börüban, Ayse Demir

Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatrisi Poliklinigine Basvuran Hastalarin Analizi

Mine Sahingöz, Nazmiye Kaya

Astimli Hastalarda Tüberkülin Testinin Duyarliligi

Soner Demirbas, Faruk Özer

Peptik Ülser Perforasyonunda Degisen Cerrahi Yöntemler

Murat Çakir, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin

Derleme
Kronik Inflamatuar Orta Kulak Patolojilerinin Komplikasyonlari

Suat Keskin, Zeynep Keskin, Sinan Tan

Annulate Lamella: Yapisi Ve Fonksiyonlari

Burcu Gültekin, Aydan Canbilen

Olgu sunumu
Olanzapin Ile Tedavi Edilen Bir Monosemptomatik Hipokondriyak Psikoz Olgusu

Bilge Burçak Annagür

Tek Tarafli Renal Agenezi Ve Tek Tarafli Hematometranin Eslik Ettigi Bir Uterus Didelfus Olgusu

Osman Balci, Fatma Yazici, Alaa S. Mahmoud, Metin Çapar

Künt Batin Travmasi Sonrasi Gelisen Diyafram Rüptürü

Hüsnü Alptekin

Sakroiliak Eklem Tutulumu Ile Seyreden Alkalen Fosfatazin Normal Oldugu Bir Paget Hastasi

Yunus Ugan, Mehmet Sahin, Sevket Ercan Tunç, Ismail Hakki Ersoy, Banu Kale Köroglu, Irem Ari

Transarteriyel Kemoembolizasyon Öncesi Hepatik Arteriyel Degerlendirmede Çok Kesitli Bt’nin Yeri

Mustafa Koplay, Ihsan Yüce, Mecit Kantarci

Perianal Akintinin Ender Bir Nedeni; Unutulmus Cerrahi Drenler

Murat Kapan, Akin Önder, Ilhan Tas, Tarik Sirça, Hekim Kuzu, Abdullah Oguz

Polisiteminin Nadir Bir Nedeni: Idiyopatik Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon

Asiye Kanbay, Hakan Büyükoglan, Nezihe Özdogan, Fatma Sema Oymak, Mehmet Güngör Kaya, Inci Gülmez, Ramazan Demir

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco