Yıl: 2011, Cilt: 27, Sayı: 4

Year: 2011, Vol.: 27, No.: 4

Araştırma makalesi
Ventriküler Septal Defektlerdeki Cerrahi Sonuçlarimiz

Mehmet Yeniterzi, Erdal Ege, Cüneyt Narin, Ahmet Özkara, Gamze Sarkilar, Rasit Önoglu, Mücahit Demirtas, Bülent Oran, Ali Sarigül

Perikardiyal Efüzyon Tedavisinde Subksifoidal Tüp Drenaji

Yüksel Dereli, Ramis Özdemir, Musa Agris, Nihan Kayalar, Kemalettin Hosgör, Ali Suat Özdis

Tükrük Bezi Tümörleri: 110 Olgunun Histopatolojik Analizi

Yavuz Atar, Ilhan Topaloglu, Abdullah Onur Göksel

Epiforali Hastalarin Tanisinda Kullanilan Testlerin Tanisal Degeri

Can Demir, Nazmi Zengin, Güngör Tastekin

Ürolojik Cerrahiye Alinacak Hastalarda Operasyon Öncesi HbS-Ag, AntI-Hcv Ve AntI-Hiv Pozitiflik Oranlarinin Degerlendirilmesi

Tülin Demir, Mustafa Gürkan Yenice, Kubilay Sarikaya

Sperm Hazirlama Tekniklerinin Fertilizasyon Sonuçlari Üzerine Etkileri

Tahsin Murad Aktan, Gökhan Cüce, Selçuk Duman, Emine Aksoy, Hüseyin Görkemli

Yasin Ve Cinsiyetin Insan Epidermis Kalinligina Ve Melanosit Sayisina Olan Etkilerinin Histolojik Yöntemlerle Arastirilmasi

Burcu Gültekin, Aydan Canbilen

Periferik Arter Hastaligi Yayginligiyla Aterosklerotik Risk Faktörleri Arasinda Iliski

Ömer Satiroglu, Mehmet Bostan, Yüksel Çiçek, Mustafa Çetin, Engin Bozkurt

Travmatik Tekrarlayan Omuz Çikiklarinin Artroskopik Bankart Tamiri Ile Fonksiyonel Sonuçlari

Egemen Altan, Müjdat Adas, Murat Tonbul, Osman Orman

Hemodiyaliz Hastalarinda Arteriyovenöz Fistül Disfonksiyonunun Renkli Doppler Ultrasonografi Bulgulari

Gülperi Çelik, Nurullah Dogan

Otistik Bozuklugu Olan Çocuk Ve Ergenlerde Kolesterol Düzeyleri

Sabri Hergüner, Arzu Hergüner

Derleme
Gebelikte Travmaya Yaklasim

Kazim Gezginç, Halime Göktepe

Neonatal Hemokromatozis

Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, Rahmi Örs

Olgu sunumu
Metastazi Taklit Eden Servikal Lenf Nodlari: Meme Kanserli Bir Olgu

Bugra Kaya, Oktay Sari, Orhan Özbek

Eriskin Baslangiçli Pür Mitokondrial Miyopati

Emrah Aytaç, Selçuk Çomoglu, Bülent Kurt

Travmadan 15 Yil Sonra Tani Alan Göz Içi Yabanci Cismi

Ekrem Kadioglu, Saban Gönül, Hasan Basri Velioglu

Total Gastrektomi Sonrasi Gelisen Anastomoz Kaçaginin Endoskopik Onarimi: Minimal Invaziv Yaklasim

Mustafa Sahin, Hüsnü Alptekin, Hüseyin Yilmaz, Fahrettin Acar, Mehmet Ertugrul Kafali

Yetiskinde Ince Barsak Invajinasyonu

Fatima Bilgin, Özhan Özcan, Mustafa Dönmez, Erdem Sentatar, Erhan Aysan, Arslan Kaygusuz

Erkek Genital SelF-Mutilasyon: Bir Psikotik Bozukluk Olgusu

Bilge Burçak Annagür, Lut Tamam

Çocukta Distal Falanksin Seymour Kirigi

Murat Kayipmaz

Çocuk Hastada Actinomyces Naeslundii Pozitif Atrofik Rinit

Recep Kesli, Yusuf Baran, Sermin Selver Serinkaya, Pinar Karabagli, Mesut Sabri Tezer

Ailevi Akdeniz Atesine Bagli Çok Nadir Bir Gögüs Agrisi Sebebi; Kostokondrit

Turgut Teke, Kemal Erol, Emin Maden, Ali Salli, Kürsat Uzun

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco