Yıl: 2012, Cilt: 28, Sayı: 3

Year: 2012, Vol.: 28, No.: 3

Araştırma makalesi
Dogustan Kalp Hastaligi Bulunan Down Sendromlu Çocuklarda Vücut Isisi

Hayrullah Alp, Sevim Karaarslan, Zehra Karatas, Tamer Baysal, Fatih Sap, Hakan Altin, Ilknur Yavuz

Kan Kültürlerinden Izole Edilen Candida Türlerinin Dagilimi Ve Amfoterisin B Ve Flukonazole In Vitro Duyarliliklari

Mustafa Altay Atalay, Hafize Sav, Gonca Demir, Ayse Nedret Koç

Saglik Bilgisi Dersi Veren Ögretmenlerin Saglik Bilgi Düzeyinin Degerlendirilmesi

Said Bodur, Yasemin Durduran, Hasan Küçükkendirci

Anjiotensinii Reseptör Blokerlerinin Ve Diüretik Kombinasyonlarinin Santral Hemodinamikler Üzerine Etkileri

Gülperi Çelik, Ali Gündogdu, Fatih Sahin

Endometrial Örnekleme Sonuçlarimiz: 400 Olgunun Analizi

Bülent Çakmak, Ahmet Karatas, Gupse Turan

Febril Konvülziyonla Hastaneye Yatirilan Çocuklarin Klinik Özellikleri

Tamer Çelik, Remziye Eke, Ümit Çelik

Tonsillektomide Üç Yöntemin Karsilastirilmasi

Duran Karatas, Sentürk M

Kirsehir Bölgesinde Bruselloz Seroprevalansi Ve Tanida Serolojik Ve Biyokimyasal Testlerin Yeri

Tülin Demir, Bagnu Orhan

Derleme
Kornea Endoteli Ve Fakoemülsifikasyon Cerrahisi

Ekrem Kadioglu, Saban Gönül

Trakea Bronsiyal Yabanci Cisim Aspirasyonlarina Güncel Yaklasim

Mehmet Muharrem Erol, Halil Çiftçi, Isa Döngel

Daptomisin; Siklik Lipopeptid Antibiyotiklerin Ilk Ve Tek Üyesi

Sua Sümer

Olgu sunumu
Geriatrik Olgularda Kladikasyo: Nörojenik Ve Vasküler Kladikasyo Birlikteligi

Ali Yavuz Karahan, Ali Salli, Muhammed Sahin

Pulmoner Kapak Yoklugu Sendromu: Yenidogan Vaka Takdimi

Zehra Karatas, Tamer Baysal, Fatih Sap, Hayrullah Alp, Hakan Altin, Sevim Karaaslan

Farkli Klinik Bulgularla Basvuran Eriskin Still Hastaligi

Yunus Ugan, Mehmet Sahin, Sevket Ercan Tunç, Onur Kaya, Füsun Zeynep Akçam, Bülent Kaya, Ali Kutlucan

Nadir Görülen Bir Özefageal Tüberküloz Olgusu

Hatice Kutbay Özçelik, Sibel Yurt, Gülsah Günlüoglu, Turan Aslan, Murat Sezer, Filiz Kosar

Preterm Erken Membran Rüptüründe Pulmoner Tromboemboli

Kazim Gezginç, Fatma Yazici, Refika Selimoglu

Bas Boyun Hemanjiomlarinda Mrg Bulgulari Ve Tedaviye Dramatik Cevap

Alaaddin Nayman, Ersen Ertekin, Mehmet Emin Sakarya, Ganime Dilek Emlik, Kemal Ödev

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco