Yıl: 2014, Cilt: 30, Sayı: 2

Year: 2014, Vol.: 30, No.: 2

Araştırma makalesi
Kandida Türlerinin Tanimlanmasinda Corn Meal agar, Candida Id2 Kromojenik Besiyeri Ve Api 32 Idc performansinin Degerlendirilmesi

Bahadir Feyzioglu, Metin Dogan, Mehmet Özdemir, Mahmut Baykan, Bülent Baysal

Psöriyazis Hastalarinda Psöriyatik Artrit’ In Sikligi Ve klinik Özellikleri

Muammer Müslim Köse, Murat Karkucak, Erhan Çapkin, Bayram Serdar Budak, Arzu Çapkin, Savas Yayli, Ferhat Gökmen, Adem Karaca

Hiv Pozitif Bireylerden Izole Edilen Candida Albicans suslarinin In Vitro Hemolitik Aktivitesi

Emel Uzunoglu Karagöz, Istar Dolapçi, Esra Koyuncu, Alper Tekeli

Idrar Kültürlerinde, Enfeksiyon Etkenleri Ve Antibiyotik direnç Oranlari

Mehmet Balasar, Metin Dogan, Abdülkadir Kandemir, Bahadir Feyzioglu, Zamin Hasimov, Mahmut Baykan

Konya Numune Hastanesi’nde Açik Kalp Cerrahisi: Ilk 550 Vakanin Degerlendirilmesi

Yüksel Dereli, Ramis Özdemir, Nihan Kayalar, Musa Agris, Kemalettin Hosgör, Ali Suat Özdis

Üçüncü Basamak Yogun Bakim Ünitelerinde Çalisan hemsirelere Verilen Üriner Kateter Bakimi Konusundaki egitimin Etkinliginin Degerlendirilmesi

Rükuye Burucu, Nesibe Günay Molu, Figen Türk Düdükcü, Serife Kursun, Berat Holta, Elif Çaltepe, Serpil Poyraz

Preeklampside Prolidaz Enzim Aktiviteleri

Berrak Güven, Serefden Açikgöz, Ülkü Özmen Bayar, Ilker Saritekin

Derleme
KaS-Iskelet Sistem Uygulamalarinda Ultrason Elastografi

Zeynep Ilerisoy Yakut, Aynur Turan, Mehmet Akif Teber

AntI-Vegf Ajanlar Ve Göz Hastaliklarindaki kullanim Alanlari

Harun Çakmak, Müjdat Karabulut, Tolga Kocatürk

Olgu sunumu
Uterin Atonide Yeni Bir Cerrahi Teknik: 7 Vakanin Analizi

Ali Acar, Refika Selimoglu, Halime Göktepe, M. Furkan Yilmaz

Güvercin Besleyicisi Hastaligi

Ersin Sükrü Erden, Nebihe Isaogullari, Mesut Demirköse, Ramazan Davran

Boy Kisaliginin Nadir Bir Nedeni Olarak Diafizyal Aklazi

Derya Arslan, Sevil Ari Yuca

Çocuklarda Yabanci Cisim Yutmayi Nadir Bir Yöntemle çikartma

Fatma Kaya, Ilhan Çiftci, Ayse Nazli Seçkin

Behçet Hastaligi Ve Amiloidoz Birlikteligi

Ilknur Albayrak, Adem Küçük, Sinan Bagçaci, Sami Küçüksen, Recep Tunç

Preoperatif Tani Alan Izole Fallop Tüpü Torsiyonu

Hakan Ibrahim Boyar

Adrenal Lenfanjiomatoz Kist Olgusu

Ilhan Ece, Süleyman Hilmi Ipekçi, Pinar Karabagli, Hüsnü Alptekin

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco