Yıl: 2015, Cilt: 31, Sayı: 1

Year: 2015, Vol.: 31, No.: 1

Araştırma makalesi
Dupuytren Cerrahisinde Pnömotik Turnikenin Yeri

Bilsev Ince, Mehmet Dadaci, Zeynep Altuntas, Fatma Bilgen

Tek Ve Çok Kullanimlik Cerrahi Örtülerin Maliyet Analizi

Ruküye Burucu, Saniye Gencer, Nesibe Günay Molu, Deniz Saglam Özdemir

Kontraseptif Yöntemlerin Retrospektif Olarak incelenmesi

Gökçe Demir, Deniz Koçoglu

Serebral Venöz Tromboz: 33 Olgunun Retrospektif incelenmesi

Haluk Gümüs

Sigarayi Birakan Ve Birakmayi Deneyip Halen Içen Kisilerin Kullandiklari Metotlar

Lütfi Saltuk Demir, Said Bodur

Sjögren Sendromunda Iskemik Modifiye Albumin düzeyinin Inflamatuvar Parametreler Ve Aterosklerozla iliskisi

Ferhat Gökmen, Hakan Türkön, Ayla Akbal, Hatice Resorlu, Yilmaz Savas, Mustafa Resorlu, Besir Sahin Inceer, Muammer Müslim Köse

Diyabetli Hastalarda Bel, Boyun Ve Ayak Bilegi çevresinin Kesim Nokta Degerleri

Elif Turan, Bulent Savut, Mustafa Kulaksizoglu, Mehmet Uyar, Feridun Karakurt, Ahmet Kaya

Derleme
Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Girisimsel Radyolojik Yöntemler

Ahmet Küçükapan, Suat Keskin, Zeynep Keskin, Necdet Poyraz

Yanikli Hastada Hemsirelik Bakiminin Yönetimi

Nilgün Aksoy

Olgu sunumu
Yenidoganda Çift Tarafli Perineal Ektopik Testis

Metin Gündüz, Ilhan Çiftci

Ercp Uygulanacak Pediatrik Hastada Anestezi

Mehmet Sargin, Tuba Berra Saritas, Hale Borazan, Seref Otelcioglu

Geç Bulgu Veren Sag Yerlesimli Konjenital diyafragma Hernisi

Melih Yildiz, Mehmet Sah Ipek, Fesih Aktar, Banu Mutlu Özyurt, Reha Sermed Aygören

Faktör 7 Eksikligi Saptanan Ve Daha Önce Vajinal Dogum öyküsü Olan Miadinda Bir Gebenin Yönetimi

Osman Balci, Adeviye Elçi

Prepubertal Olguda Bilateral Testiküler Adrenal Rest tümörü: Us Ve Mrg Bulgulari

Hasan Erdogan, Suat Keskin, Mustafa Koplay, Ilhan Çiftçi, Tamer Sekmenli, Ilgar Allahverdiyev, Cengiz Erol

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco