Yıl: 2017, Cilt: 33, Sayı: 1 Tüm Sayı(PDF)

Year: 2017, Vol.: 33, No.: 1 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Hemodiyaliz Amaçlı Av Fistül Anevrizmalarında Etkili Bir yaklaşım: Anevrizmorafi

Mehmet Özülkü, Fatih Aygün

Meme Kanserinde 5 Yıllık Tedavi Sonuçlarımız Ve prognostik Faktörler: Tek Merkez Deneyimi

Gül Kanyılmaz, Meryem Aktan, Berrin Benli Yavuz, Mehmet Koç

Hastanemiz Anestezi Polikliniğine Başvuran Hastaların memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi

Bedia Mine Hanedan, Aybars Tavlan, Resul Yılmaz, Sema Tuncer Uzun

Derleme
Tip 2 Diyabet Tedavisinde Gliminler

Murat Baş, Cevdet Duran

Olgu sunumu
Beş Aylık İnfantta Suçiçeği Sonrası Gelişen Ensefalit

Fatmagül Başarslan, Cahide Yılmaz, Murat Tutanç, Vefik Arıca, Melek İnci, Vicdan Köksaldı Motor, Hanifi Bayaroğulları

Postmenopozal Bir Kadında Dev Ovarian Leiomyosarkom

Osman Balcı, Emine Türen

İndeksleme