Yıl: 2017, Cilt: 33, Sayı: 2

Year: 2017, Vol.: 33, No.: 2

Araştırma makalesi
Nekrotizan Fasiitte Erken Tani Ve Prognoz: 34 Hastanin retrospektif Incelenmesi

Mehmet Ihsan Okur, Alpagan Mustafa Yildirim, Tahir Sen, Bilsev Ince

Prematüre Retinopatisinde Tarama Ve Tedavi sonuçlarimiz

Halit Müstakim, Günhal Satirtav, Refik Oltulu, Hürkan Kerimoglu, Ahmet Özkagnici, Hüseyin Altunhan

Mikozis Fungoidesli Olgularda Tedavi Öncesi Ve sonrasi Biyopsilerde Immunhistokimyasal Cd4, Cd8 Ve matriks MetalloproteinaZ-9 (mmP-9) Ekspresyonunun degerlendirilmesi

Yeliz Uçar Tavli, Haci Hasan Esen, Inci Mevlütoglu

Derleme
Pediatrik Onkoloji Hastalarinda Dental Yaklasim

Emre Korkut, Alparslan Esen, Fatma Demiray, Yagmur Sener

Olgu sunumu
Torsiyone Meckel Divertikülüne Bagli Ileus

Tugrul Çakir, Arif Aslaner, Erdem Can Yardimci, Burhan Mayir, Umut Riza Gündüz

Genç Erkek Olguda Kronik Lipodermatoskleroz

Ahu Yorulmaz, Ridvan Günes, Ferda Artüz, Serra Kayaçetin

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco