Yıl: 2019, Cilt: 35, Sayı: 2

Year: 2019, Vol.: 35, No.: 2

Araştırma makalesi
Femur Basi Avasküler Nekrozunda Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Ve Enoksaparinin Kisa Dönem Etkilerinin Arastirilmasi

Abdullah Arslan, Fatih Dikici, Sevim Purisa, Vakur Olgaç, Salih Aydin

Bir Melanoma Taklitçisi Olarak MavI-Beyaz Varyant Bazal Hücreli Karsinoma: Dermoskopik Analiz

Ömer Faruk Elmas

Karpal Tünel Sendromu Cerrahi Zamanlamasinda Emg’nin Rolü

Bilsev Ince, Zikrullah Baycar, Tahsin Sami Çolak, Mehmet Emin Cem Yildirim, Mehmet Dadaci, Mehmet Uyar, Ismail Hakki Korucu

Multipl Miyelom Patogenezinde Puma Ve P53‘ Ün Öneminin Degerlendirilmesi

Ismail Baloglu, Aynur Ugur Bilgin

Sternum Ayrismasi Gelisen Hastalarda Alternatif Kapama Yöntemleri: Sternal Kelepçe Ve Titanyum Sternal Plak Fiksasyon Yöntemlerinin Artilari, Eksileri

Ömer Tanyeli

Hastanemizdeki Böbrek Tümörlerinin Dagilimi, Patolojik Evre, Nükleer Derece Ve Tümör Çapi Ile Iliskisi: 140 Olgunun Analizi

Sirin Küçük, Nusret Akpolat

Travma Sonrasinda Kortikosteroid Tedavisi Gören Hastalarda Gelisen Kutanöz Mukormikoz Olgularinda Tedavi

Mustafa Kürsat Evrenos, Merve Özkaya Ünsal

Derleme
Scheuermann Kifozu

Baris Özöner, Mehmet Çetinkaya, Rakesh Dhokia

Olgu sunumu
Total Parenteral Nutrisyon Iliskili Kolestaza Benzeyen Bir Sitomegalovirus Enfeksiyon Olgusu

Musa Silahli, Zeynel Gökmen

Rothia Dentocariosa’nin Etken Oldugu Parafarengeal Apse

Nurdogan Ata, Selçuk Kiliç, Enver Ferruh Inan

Çocukluk Döneminde Üçüncü Ventrikül Kolloid Kiste Bagli Gelisen Akut Hidrosefali

Mustafa Kaçmaz

Gebeligin Ikinci Trimesterinde Morgagni Kistine Bagli Fallop Tüpünde Torsiyon: Olgu Sunumu

Fedi Ercan, Melike Bayman, Osman Balci, Mehmet Aykut Yildirim, Teyfik Küçükkartallar

Aortik Arka Embolize Olan Atriyal Septal Defekt Okluder Cihazinin Hibrit Çikartilma Islemi

Emre Özdemir, Sadik Volkan Emren, Mustafa Ozan Gürsoy, Cem Nazli

Köpek Isirigina Bagli Siddetli Agiz Çevresi Yaralanmasinin Erken Evre Tedavisi: Vaka Sunumu

Kamil Abdullaev, Evgeniy A. Vasilyev, David L. Safaryan, Ekaterina V. Orlova, Manish K. Yadav, Mikhail N. Bolshakov

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco