Yıl: 2022, Cilt: 38, Sayı: 4 Tüm Sayı(PDF)

Year: 2022, Vol.: 38, No.: 4 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Ergenlerde Yönetici İşlevler, Obezite Ve Benlik Saygısının Değerlendirilmesi

Ahmet Özaslan, Murat Yıldırım

Glenohumeral Eklem Propriosepsiyonu El Tercihinden Etkilenir Mi?

Gökmen Yapalı, Serdar Arslan

Parmak Defektlerinde Birinci Dorsal Metakarpal Arter Flebinin Kullanımı – V Aka Serisi

İlker Uyar, Tunahan Berk Başol

Pediatrik Akut Pankreatit Şiddetinin Erken Tahmininde İnflamatuar Biyobelirteçlerin Rolü

Aylin Yücel, Ahmet Osman Kılıç, Sümeyye Beyza Kılınç

Ozon Tedavisi Çoklu İlaca Dirençli Bakterilerle Mücadelede Yeni Bir Strateji Olabilir Mi?

Selin Uğraklı, Fatma Esenkaya Taşbent, Hatice Küçükceran

Covıd-19 Hastalarında Konvelesan Plazma Tedavisinin Etkinliği

Hülya Vatansev, Mehmet Ali Karaselek, Serkan Küçüktürk, Soner Demirbaş, Özcan Çeneli, Bülent Işık, Kazım Çamlı, Celalettin Korkmaz, Şebnem Yosunkaya, Adil Zamani, Turgut Teke

Altı Farklı Yüz Bölgesinden Epidermis, Dermis Ve Toplam Cilt Kalınlıklarının Ölçümü

Pembe Oltulu, Mahmut Tekecik, Zulal Taflioğlu Tekecik, Fahriye Kilinç, Bilsev İnce

Olgu sunumu
Farklı Yara Tiplerinde Mekanik Yolla İzole Edilen Stromal Vasküler Fraksiyonun Kullanımı

Çağla Çiçek

İndeksleme