Yıl: 2023, Cilt: 39, Sayı: 1 Tüm Sayı(PDF)

Year: 2023, Vol.: 39, No.: 1 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Borik Asit İnsan Pankreas Kanseri Mıa Paca-2 Ve Panc-1 Hücrelerinde Er Stresi Ve Apoptoz Aracılı Antikanser Aktivite Gösterir

Canan Eroğlu Güneş

Meme Rekonstrüksiyonunda Kosta Koruyuculu İnternal Mammaryan Damar Yaklaşımının Ameliyat Sonrası Dönemde Ağrı Yönetimine Etkisi

Burak Sercan Erçin

Trıp13'ün Küçük Bir Moleküler İnhibitörü Olan Dcz0415'in, U87 İnsan Glioblastoma Multiforme Hücrelerindeki Antikanser Etkinliğinin İncelenmesi

Ebru Güçlü, İlknur Çınar Ayan

Sars-Cov-2 Voc 202012/01(b.1.1.7) V Aryantı: Daha Mı Tehlikeli?

Durmuş Ali Aslanlar, Önder Aydemir, Muammer Kunt, Ekin Koç, Mehmet Koç

Dclre1c Genindeki Mutasyonun Pcr-Rflp İle Tanımlanması

Mehmet Ali Karaselek, Serkan Küçüktürk, Hasan Kapaklı, Esra Hazar, Şükrü Nail Güner, Sevgi Keleş, Ercan Kurar, İsmail Reisli

Cilt Bulgusu Olmayan 29 Psöriyatik Artrit Hastasının Klinik Ve Demografik Özellikleri

Yusuf Karabulut, Duygu Kurtuluş, Fatih Sarıtaş, Sercan Gücenmez, Zevcet Yılmaz, Sevtap Şimşek, İrfan Esen

Juvenil Miyoklonik Epilepsi Ve Melatonin İlişkisi

Mustafa Altaş, Aslı Akyol Gürses, İbrahim Kılınç, Bülent Oğuz Genç

Olgu sunumu
Nöbet Bozukluğu, Organik Kişilik Değişikliği Ve Ajite Depresyon İle Nadir Bir Porensefali V Akası

Haradanahalli Giriprakash Kshamaa, Aswath Manju, Lakshmi V Pandit, H G Kshamaa

İndeksleme