Araştırma makalesi
Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Hastalarda Solunum Sistemi Fonksiyonları Ve Diyafram Üzerine Etkisi Nedir?

Selin Gamze Sümen, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan

Mukokutanöz Biyopsilerde Direkt İmmünfloresan Değerlendirme Sonuçlarına Bir Bakış, Tek Merkez Deneyimi

Fahriye Kılınç, Uğur Gülper, İlkay Özer, İbrahim Kılıç

İnterfasiyal Plan Bloklarının Cerrahların Ameliyat Sonrası Memnuniyetine Etkisi: Anket Çalışması

Selçuk Alver

D Vitamini Migren Varlığı, Tipi Ve Şiddet İle İlişkili Midir?

Mustafa Altaş, Zeliha Yarar, Hatice Çalışkan Burgucu, Hasan Hüseyin Kır, Mustafa Kulaksızoğlu

El Defektleri İçin Kasık Flebinin Kullanımı: Serbest Veya Pediküllü, Hasta Bildirim Sonuçlarına Göre Hangisi Öncelikli Olmalı?

Selman Hakkı Altuntaş, Mustafa Asım Aydın, Osman Gurdal, Fuat Uslusoy, Ömer Faruk Dilek

Yüz Germe Ameliyatında Hematom Riskini Azaltmada Traneksamik Asit Ve Hemostatik Netin Karşılaştırılması

Mehmet Emin Cem Yıldırım, İlker Uyar

Lomber Aksiyel Veya Radiküler Ağrılı Hastalarda Ultrason Kılavuzluğunda Kaudal Epidural Steroid Enjeksiyonunun Etkinliği: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma

Ramazan Yılmaz, Hamit Göksu, Savaş Karpuz, Levent Tekin, Halim Yılmaz

Olgu sunumu
Kadın Üreme Sisteminin Tamamına Metastaz Yapan Alveolar Lobüler Meme Kanseri Vaka Sunumu

Sıtkı Özbilgeç, Emine Türen Demir, Pembe Oltulu, Mustafa Korkmaz, Mehmet Artaç, Ali Acar

İndeksleme