Konsantrik ve eksantrik egzersizin dirsek eklemi kuvveti üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması

MEHMET TUĞRUL YILMAZ, NESLİHAN ALTUNTAŞ YILMAZ, Yavuz Canlı

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 164-170
Atıf yapmak için : Yılmaz Altuntaş N, Yılmaz MT, Canlı Y. Konsantrik ve Eksantrik Egzersizin Dirsek Eklemi Kuvveti Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması. Selcuk Med J 2023;39(4): 164-170
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Konsantrik ve eksantrik egzersizin dirsek eklemi kuvveti üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması
, Vol. 39 (4)
Geliş Tarihi : 01.09.2023, Kabul Tarihi : 01.09.2023, Yayın Tarihi : 15.12.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;