MEVLANA’NIN ESERLERİNDE BİLİŞSEL TERAPİ

MEHMET AK

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 198-205
Atıf yapmak için : Ak M. Mevlana’nin Eserlerinde Bilişsel Terapi. Selcuk Med J 2023;39(4): 198-205
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
MEVLANA’NIN ESERLERİNDE BİLİŞSEL TERAPİ
, Vol. 39 (4)
Geliş Tarihi : 15.11.2023, Kabul Tarihi : 15.11.2023, Yayın Tarihi : 15.12.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;