Nadir Görülen Karaciğer Hidatik Kistine Bağlı Bilioplevral Fistül

BURHAN APİLİOĞULLARI

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 206-210
Öz
Hidatik kist (HK) hastalığı Echinococcus tenyalarının larvalarının neden olduğu, fekal oral yolla bulaşan paraziter bir enfeksiyondur. İnsan vücüdunda en sık karaciğerde paraziter enfeksiyona neden olmaktadırlar. İkinci sıklıkta yerleştikleri organ ise akciğerlerdir. Karaciğer HK’e bağlı Bilioplevral fistül (BPF) nadir görülen bir durumdur. Hastadaki plevral efüzyonun yeşil renkte ve Plevra sıvısı/serum biluribin oranının >1,0 üzerinde olması biliotoraksı desteklemektedir. Tedavide biliyer drenaj ve diyafragma tamiri yapılır. 53 yaşında bayan hasta. Karın ağrısı şikayeti ve halsizlik şikayetleri ile hastanemize başvurdu. 8 yıl önce karaciğer HK’i nedeniyle opere edilmişti. Yapılan tetkikler sonucunda bilioplevral fistül(BPF) tespit edildi. BPF sonucunda pnömotoraks ve biliotoraks gelişen hastaya drenaj ve cerrahi tedavi uygulandı.
Anahtar Kelimeler: Ekinokok, bilioplevral fistül, karaciğer hidatik kisti
Atıf yapmak için : Apiliogullari B. Biliopleural Fistula Due to a Rare Liver Hydatid Cyst. Selcuk Med J 2023;39(4): 206-210
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Nadir Görülen Karaciğer Hidatik Kistine Bağlı Bilioplevral Fistül
, Vol. 39 (4)
Geliş Tarihi : 02.12.2021, Kabul Tarihi : 19.03.2022, Yayın Tarihi : 15.12.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;