Lokal Anestezi Altinda Mini Laparotomi Ile Cerrahi Gastrostomi: 62 Olgunun Analizi

Cebrail Akyüz

Üriner Sisteme Yönelik Laparoskopik Cerrahide Ilk Deneyimlerimiz:97 Vaka

Emrullah Durmus, Engin Özbay, Arif Aydin, Ismail Karlidag, Halil Ferat Öncel, Remzi Salar, Ekrem Özyuvali, Talip Göktas, Mehmet Giray Sönmez

Iki Farkli Tüm Vücut Isinlamasi Tekniginin Eclipse Tedavi Planlama Sistemi Kullanilarak Dozimetrik Olarak Degerlendirilmesi

Serap Catli Dinc, Niyazi Volkan Demircan, Aybala Nur Üçgül, Ertugrul Sentürk, Eray Karahacioglu, Hüseyin Bora

Serum B12 Düzeyi Primer Ve Sekonder Polisitemi Ayrici Tanisinda Etkin Bir Ayrici Tani Kriteri Olarak Kullanilabilir Mi?

Sinan Demircioglu, Serkan Budancamanak, Ali Dogan

‘yogun Bakim, Nörolojik Hastaliklar Ve Palyatif Bakim Için Zamanlama’

Arzu Yildirim ar, Tamer Bayram, Güldem Turan

Ortognatik Cerrahide Topikal Ankaferd Blood Stopper® Kullaniminin Perioperatif Kanamaya Etkisinin Arastirilmasi

Selman Hakki Altuntas, Fuat Uslusoy, Gülsah Uslu Yunusoglu, Dudu Dilek Yavuz, Mustafa Asim Aydin

Küçük Hücreli Akciger Kanserli Hastalarimizin Klinik Özellikleri Ve Tedavi Yanitlari; Tek Merkez Deneyimi

Mustafa Karaagaç, Oguzhan Yildiz

Lokal Ileri Evre Rektum Kanserinde PrE-Operatif Radyoterapinin Yeri

Gül Kanyilmaz, Meryem Aktan, Berrin Benli Yavuz

St Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsünün Trombüs Aspirasyonuyla Tedavisi

Ahmet Lütfü Sertdemir, Abdullah Içli, Sümeyye Fatma Özer

Oestrus Ovis'in Neden Oldugu Eksternal Oftalmomiyazis

Beyza Saraçligil, Zeynep Dadaci, Salih Macin

Gebeligi Sirasinda Miyokard Infarktüsü Geçiren Hastada Sezaryen Için Anestezi Yönetimi

Gülçin Hacibeyoglu, Sule Arican, Emine Vural Yalçin, Aybars Tavlan, Sema Tuncer

Tension Free Transvajinal Tape Uygulamasi Sonrasi Mesh Erozyonu Nedenli Mesane Tasi Olgusu

Jule Eriç Horasanli

Subkarinal Dev Bronkojenik Kist

Burhan Apiliogullari, Sami Ceran

Kronik Agri Tedavisinde Bilevel Bilateral Sakral Erektör Spina Plan Blogu: Olgu Sunumu Ve Literatürün Kisa Gözden Geçirilmesi

Alper Kiliçaslan, Feride Karakus, Ruhiye Reisli, Esra Goger

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco