Opioid Kullanım Bozukluklu Bireylerde Algılanan Sosyal Desteğin Remisyon Süresiyle İlişkisi

Neşe Burcu Bal, Ali Çayköylü, Pakize Evşen Ata, İbrahim Özer, Meryem Gül Teksin, Salih Cihat Paltun

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 171-177
Atıf yapmak için : Bal NB, Çayköylü A, Ata PE, Özer İ, Teksin MG, Paltun SC. Opioid Kullanım Bozukluklu Bireylerde Algılanan Sosyal Desteğin Remisyon Süresiyle İlişkisi. Selcuk Med J 2023;39(4): 171-177
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Opioid Kullanım Bozukluklu Bireylerde Algılanan Sosyal Desteğin Remisyon Süresiyle İlişkisi
, Vol. 39 (4)
Geliş Tarihi : 16.11.2023, Kabul Tarihi : 16.11.2023, Yayın Tarihi : 15.12.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;