PARANEOPLASTİK KAŞINTI İLE PREZENTE OLAN AKCİĞER KANSERİ: OLGU SUNUMU

Oğuzhan YILDIZ, melek karakurt eryılmaz, Ali Fuat Gürbüz, FAHRİYE KILINÇ

  • Yıl : 2024
  • Cilt : 40
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 98-101
Öz
Kaşıntı, dermatolojik rahatsızlıklar arasında sıkça görülen ve kişiyi kaşımaya zorlayan hoş olmayan bir duygu olarak tanımlanır. Kronik kaşıntı altı haftadan daha uzun süren kaşıntı olarak tanımlanır. Liken simpleks kronikus (LSC), kronik kaşıntı sonrasında ortaya çıkan kuru, pullu ve kalın cilt lekeleri olarak tanımlanır. Tipik olarak cildin belirli bir bölgesinin alışkanlık olarak kaşınmasının sonucudur. Ayrıca, paraneoplastik kaşıntı, solid tümörlerin erken bir belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Bu vaka sunumu, bir cilt biyopsisinin sonucunda doğrulanmış olan LSC tanısı konan 73 yaşındaki bir erkek hastanın tetkik ve tedavi sürecini sunmaktadır. Hastada cilt biyopsi sonrası LSC tanısı almasının ardından yapılan malignite taramasında, akciğerde solid nodül ve karaciğerde multipl metastatik kitleler tespit edildi. Hastaya hem akciğer kitleden hem de karaciğerdeki metastatik kitleden biyopsi yapıldı. Biyopsilerin patolojik değerlendirilmesi sonucunda T TF-1 ve sinaptofizin pozitifti. Hem T TF-1 hem de sinoptofizin pozitif olan hasta Mikst tümör olarak değerlendirildi. Tetkikler sonucunda hastaya, mikst bileşenli akciğer adenokarsinomu ve küçük hücreli akciğer kanseri tanısı konmuştur. Kronik kaşıntı etyolojisini değerlendirmek için, hematolojik hastalıklar, endokrin hastalıklar, karaciğer hastalıkları, enfeksiyonlar ve ilaçlara bağlı etkenler, nörolojik ve psikiyatrik nedenler gibi olasılıklar araştırıldı. Ancak, kronik kaşıntının etyolojisi tam olarak belirlenememiştir. Akciğer kanseri için karboplatin ve etoposid tedavisi başlandıktan sonra, hastanın kaşıntı şikayetinde belirgin azalma olması, kronik kaşıntı ile malignite arasında bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir. Ne yazık ki, hasta akciğer kanseri tanısı konulduktan iki ay sonra hipoksi, pnömoni ve multi-organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu vaka, kronik kaşıntının kanser belirtisi olma potansiyelini vurgulamaktadır. Paraneoplastik kaşıntı genellikle hematolojik malignitelerle ilişkilendirilse de, bu durumun solid tümörlerde de görülebileceği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kaşıntı, lichen simplex chronicus, paraneoplastik, karsinom
Atıf yapmak için : Yildiz O, Karakurt Eryilmaz M, Gurbuz AF, Kilinc F. A Case of Lung Cancer Presenting with Paraneoplastic Pruritus. Selcuk Med J 2024;40(2): 98-101
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
PARANEOPLASTİK KAŞINTI İLE PREZENTE OLAN AKCİĞER KANSERİ: OLGU SUNUMU
, Vol. 40 (2)
Geliş Tarihi : 18.02.2024, Kabul Tarihi : 10.06.2024, Yayın Tarihi : 28.06.2024
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;