Radyasyona Bağlı Meme Anjiyosarkomu: FDG PET/CT Görüntüleme Bulgularıyla Bir Olgu Sunumu

MUSTAFA EROL, AHMET EREN ŞEN, MERYEM İLKAY EREN KARANİS

  • Yıl : 2024
  • Cilt : 40
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 94-97
Öz
Giriş:
Meme anjiyosarkomu, vasküler endotelden köken alan, tüm yumuşak doku meme tümörlerinin yaklaşık %1'ini oluşturan ve kötü prognoz taşıyan nadir görülen bir tümördür. İki farklı tipte ortaya çıkar: Primer meme anjiyosarkomu (PMAS) ve sekonder meme anjiyosarkomu (SMAS). PMAS tipik olarak meme kanseri veya radyoterapi öyküsü olmayan genç kadınları etkiler; sıklıkla meme parankiminden kaynaklanır ve ara sıra cilt tutulumuyla birlikte hızla büyüyen, genellikle ağrısız, ele gelen bir kitle olarak ortaya çıkar. Buna karşın SMAS yaşlı kadınlarda görülür, meme dermisinden kaynaklanır, bazen parankimi tutar, multifokalite gösterir. Ciltte renk değişikliği ve şişlik gibi karakteristik özellikler sunar. Mevcut literatürde, memenin radyasyonla ilişkili anjiyosarkomunu Flor-18 florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi (FDG PET-BT ) kullanılarak yapılan görüntüleme bulguları ile rapor eden vakaların eksikliği bulunmaktadır. Bu vaka raporu, sol meme kanseri nedeniyle meme koruyucu cerrahi ve ardından radyoterapi uygulanan 55 yaşındaki kadın hastayı ayrıntılarıyla anlatmaktadır. 
Olgu: Spesifik olmayan mamografik ve ultrason özellikleri olan hastada radyoterapiden 48 ay sonra radyasyona bağlı anjiyosarkom gelişti. FDG PET-BT'de meme derisinde FDG tutulumunun arttığı nodüler lezyonlar görüldü. Artmış FDG tutulumu gösteren bu nodüllerin yapılan patolojik inceleme sonucunda radyasyona bağlı meme anjosarkomu olduğu doğrulandı. Hastaya tedavi amacıyla total mastektomi operasyonu yapıldı. Sonuç: Meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi öyküsü olan hastalarda, takip sırasında semptomların ortaya çıkması, radyasyona bağlı anjiyosarkomun gelişimini akla getirmelidir. Erken tanı çok önemlidir ve FDG PET-BT lokal görüntüleme ve uzak organ metastazı taraması açısından faydalı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Radyasyona bağlı anjiosarkom, Meme Koruyucu Cerrahi, Radyoterapi, FDG PET-BT 
Atıf yapmak için : Erol M, Sen AE, Eren Karanis MI. Radiation-Induced Angiosarcoma of the Breast: A Case Report with FDG PET/CT Imaging Findings. Selcuk Med J 2024;40(2): 94-97
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Radyasyona Bağlı Meme Anjiyosarkomu: FDG PET/CT Görüntüleme Bulgularıyla Bir Olgu Sunumu
, Vol. 40 (2)
Geliş Tarihi : 20.04.2024, Kabul Tarihi : 16.06.2024, Yayın Tarihi : 28.06.2024
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;