Reactive Lymphocytosis Mimicking Acute Lymphoblastic Leukemia in A Patient with DRESS Syndrome

Mustafa Merter, Ayşe Uysal

  • Yıl : 2024
  • Cilt : 40
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 102-103
Anahtar Kelimeler: lenfositoz,lösemi, DRESS Sendromu
Atıf yapmak için : Merter M, Uysal A. Reactive Lymphocytosis Mimicking Acute Lymphoblastic Leukemia in A Patient with DRESS Syndrome. Selcuk Med J 2024;40(2): 102-103
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Reactive Lymphocytosis Mimicking Acute Lymphoblastic Leukemia in A Patient with DRESS Syndrome
, Vol. 40 (2)
Geliş Tarihi : 05.03.2024, Kabul Tarihi : 28.05.2024, Yayın Tarihi : 28.06.2024
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;