Solid Meme Kitlelerinde Ultrasonografi: Benign Mi, Malign Mi?

Seda Özbek, Ali Sami Kivrak, Alaaddin Nayman, Hasan Erdogan, Mesut Sivri

Karin Ultrasonografi Taramasi Ile Tespit Edilebilen Hastaliklarin sikliklari

Mehmet Ali Eryilmaz, Süleyman Baktik, Serden ay, Ömer Karahan, Ismet Tolu, Ahmet Okus, Hakan Yilmaz, Selman Cevheroglu

Aksiller Lenf Nodunda Metastazla Ortaya Çikan Erkek okült Meme Kanseri

Halil Ibrahim Tasci, Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Murat Çakir

Prepubertal Olguda Bilateral Testiküler Adrenal Rest tümörü: Us Ve Mrg Bulgulari

Hasan Erdogan, Suat Keskin, Mustafa Koplay, Ilhan Çiftçi, Tamer Sekmenli, Ilgar Allahverdiyev, Cengiz Erol

Seyrek Görülen Bir Disgerminom Olgusu: Dev Bir Karin Içi Kitle

Müslim Yurtçu, Hüseyin Tokgöz, Hatice Toy

Nefes Darliginin Eslik Ettigi Dev Basit Böbrek Kisti

Abdülkadir Kandemir, Mahmud Zahid Ünlü, Mehmet Balasar, Mehmet Mesut Piskin

Hepatik Arter Anevrizmasi: Us Bulgulari

Sinan Tan, Mehmet Gümüs, Ali Ipek, Osman Ersoy, Mustafa Karaoglanoglu, Hasan Öztürk, Mehmet Kosar

Laparoskopi Ile Tedavi Edilen Ektopik Gebeliklerin Degerlendirilmesi

Osman Balci, Alaa S. Mahmoud, Metin Çapar

Preoperatif Tani Alan Izole Fallop Tüpü Torsiyonu

Hakan Ibrahim Boyar

Açik Açili Glokomda Trabekülektomi Ameliyati Öncesi Ve Sonrasi Gözün Hemodinamigindeki Degisikliklerin Renkli Doppler Ultrasonografi Ile Incelenmesi

Yasar Sakarya, Nevbahar Tamçelik, Canan Akman

Havayolu Anatomisinin Ultrasonografik Olarak Incelenmesi Ve Klinik Kullanimi

Alper Kiliçaslan, Ahmet Topal, Atilla Erol, Funda Gök

Ultrasonografik Servikal Uzunluk Ölçümünün Asemptomatik Kadinlarda Preterm Dogumu Tahmin Etmedeki Rolü Nedir?

Deniz Hizli, Saynur Sarici Yilmaz, Serdar Yalvaç, Ömer Kandemir

Intrauterin Dönemde Mri Ile Tespit Edilen Fetal Germinal Matrix Kanamasi

Suna Özdemir, Osman Balci, Halime Göktepe, Ismet Tolu

Onalti Haftalik Nonkomunike Rudimenter Horn Gebelik

Ersen Eraydin, Ahmet Karatas, Seyhan Sönmez, Sevki Göksun Gökulu, Ömer Basogul

Safra Kesesi Agenezisi; Nadir Bir Konjenital Hastalik

Murat Çakir, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin, Adil Kartal

Gebelik Esnasinda Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklasim

Osman Balci, Metin Çapar

Renal Arter Stenozu Nedeniyle Endovasküler Stent Veya Balon Anjioplasti Uygulanan Hastalarin Radyolojik Ve Klinik Takibi

Oguzhan Güven Gümüstas, Ibrahim Akdag, Yurtkuran Sadikoglu

Ikinci Iseme Sistoüretrografisinde Dilate Reflüyü Isaret Eden Parametreler

Ahmet Midhat Elmaci, Muhammet Irfan Donmez

Persitan Sol Superior Vena Cava Anomalisinde Geçici Diyaliz Katateri Yerlestirilmesi

Muhammed Bilal Çegin

Tek Tarafli Renal Agenezi Ve Tek Tarafli Hematometranin Eslik Ettigi Bir Uterus Didelfus Olgusu

Osman Balci, Fatma Yazici, Alaa S. Mahmoud, Metin Çapar

Risk Faktörü Olmadan Olusan Bilateral Spontan Asil Tendon Rüptürü

Ismail Hakki Korucu, Recep Gani Göncü, Mustafa Özer, Burkay Kutluhan Kaçira, Faik Türkmen

Periferik Arter Hastaligi Yayginligiyla Aterosklerotik Risk Faktörleri Arasinda Iliski

Ömer Satiroglu, Mehmet Bostan, Yüksel Çiçek, Mustafa Çetin, Engin Bozkurt

Hemodiyaliz Hastalarinda Arteriyovenöz Fistül Disfonksiyonunun Renkli Doppler Ultrasonografi Bulgulari

Gülperi Çelik, Nurullah Dogan

Metastazi Taklit Eden Servikal Lenf Nodlari: Meme Kanserli Bir Olgu

Bugra Kaya, Oktay Sari, Orhan Özbek

Yetiskinde Ince Barsak Invajinasyonu

Fatima Bilgin, Özhan Özcan, Mustafa Dönmez, Erdem Sentatar, Erhan Aysan, Arslan Kaygusuz

Brusella Epididimoorsitli 7 Vakanin Degerlendirmesi

Halime Lülleci, Gönül Çiçek Sentürk, Merve Sefa Sayar, Fatma Aybala Altay, Asli Haykir Solay

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco