Akrep Zehirlenmesi Olan Bir Olguda Kalp Tutulumunun Kardiyak Troponin I İle Takibi

Özgür Pirgon, Ahmet Sert, Mehmet Emre Atabek, Hüseyin Tokgöz

Behcet Hastalı(ında Vaskuler Tutulum

Sami Ceran, Cevat Özpınar, Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Güven Sadi Sunam, Saim Açıkgözoğlu, Hasan Solak

İndeksleme