Trakeobronkiyal Yaralanmalar

Tahir Yüksek,Ali Ersöz,Hasan Solak,Mehmet Yeniterzi,Cevat Özpınar,Hasan Hüseyin Telli

  •  Yıl : 1987
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 137-150
Özeti Trakea üzerine ilk müdahale (trakeostomi) ile ilgili bilimsel kayıt M.Ö. 100 tarihlerinde Asclepidias tarafından yapılmıştır (28). 1881 yılında Gluk ve Zeller tarafından deneysel olarak köpekte gerçekleştirilmiş olan trakea reanastomozunu takiben, 1885 yılında Kuester tarafından bir trakea striktürü yakasında rezeksiyon ve başarılı bir reanastomoz uygulanmıştır (28).

 

This collective study covıers 25 cases with tracheobronchial rupture from five different cardio-thoracic clinics between 1973 - 1986. 22 case.s was diagnosed prior surgery. in three cases diagnosis was done per-operativeiy. Diagnostic procedures, symptoms and surgical procedures is discussed and literature was revieved.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Tahir Yüksek, NEÜ Meram Tıp Kalp ve Damar Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Trakeobronkiyal Yaralanmalar, Araştırma makalesi,
, Vol. 3(1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme