TRAKEOBRONSIAL YABANCI CISIM ASPIRASYONLARI

ATEŞ DUMAN, GÜVEN SADİ SUNAM, HASAN SOLAK, MEHMET YENİTERZİ, SAMİ CERAN, TAHİR YÜKSEK, Cevat Özpınar, Simsen Avvuran

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 237-239
9,M ile 1994 yillart arasmda S.U.Ttp Fakiiltesi 11,1. rabesinde, yabanct cisim aspire eden 407 hasta tetlavi edilnnstir. Bunlarin 4017 bonkoskopi ile ,,,yakotonti uygulanarak tedavi edilmi§, 3 hastada olniumr. 266 hastada sag bronkustan, 114 Inistatla sol bronkustan, 27 hastada trakeadan .w.orAimkt.frpi uygulanarak yabanct cisim çıkarılmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
TRAKEOBRONSIAL YABANCI CISIM ASPIRASYONLARI
, Vol. 10 (2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;