Transaksıyonel Analız Kuramında Davranıın Kuramsal Temelı Ve Psıkolojık Danısmanın Hedeflerıne İliskin Bır Aratırma

Ramazan Arı

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 457-468
Özeti Bu calismada, TA kummindaki basica'', hen du-rutnlartntn Ogrencilerin tiyumuna ve anIgnilagnia etkisi arastinlinivir. Baskin hen durtunlan og-rencilerin 111•1112111111 etkilemektedir. Baskin Dogal cocuk hen dunimuna sahip Ogrenciler iirneklemin en uyiimsuzu iken. Baskin Yetiskin ben durumuna sahip .0renciler iirneklemin en uytimlu grubudur. Ogrencilerin baskin ben duridan ogrencilerin atilganlignu etkilemektedir. Baskin Uymus cocuk ben durutnu ozelligi gasteren ogrenciler en az atil-gan gruptur. Gruhun en atilgan ogrencileri ise, Bas-kin Yetiskin hen chirurnima sahip ogrencilerdir.

 

In this study, in the TA. dominant ego states with effects adjustment and assertiveness of students have been examined. The dominant ego states of students was effective on their adjustement. The students with dominant Free Child have the least adjustment. all groups. The students with dominant Adult are the most adjusted. The dominant ego satates of the students effect their assertivenes. The students with dominant adap-ted Child had the least assertiveness in all groups. On theother hand, the students with dominant adult were the most assertive of all group.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ramazan Arı, Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitim ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Transaksıyonel Analız Kuramında Davranıın Kuramsal Temelı Ve Psıkolojık Danısmanın Hedeflerıne İliskin Bır Aratırma, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(4)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme