Transfuzyon Tedavısı

Aziz Polat,Ali Keskin

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 111-116
Özeti Son zamanlarda iransfiizyon tedavisinde kom-ponent tedavisi on Plana caring olup spesifik kan komponent replasmant yaptImaktadir. Eritrosit, trombosit. plazma veya spesifik plazma proteinleri gibi kan komponentleri tam kan yerine sikhkla ye et-kili olarak kullantlabilir. Bu makalede eritrosit, trombosit ye graniilosit transfiluonu endikasyonlart ve izlenecek stratejiler tartışılmıştır.

 

More recently, component therapy broadened the application of transfusion therapy from blood volume support to the specific replacement of blood components. An individual component of blood such as red blood cells, platelets, plasma, or specific plasma proteins, may often be used effectively in place of whole blood. This issue describes in-dications and strategies for red cell, platelet and granulocyte transfusions.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aziz Polat, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Transfuzyon Tedavısı, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme