TRANSFUZYON TEDAVISI

ALİ KESKİN, Aziz Polat

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 111-116
Son zamanlarda iransfiizyon tedavisinde kom-ponent tedavisi on Plana caring olup spesifik kan komponent replasmant yaptImaktadir. Eritrosit, trombosit. plazma veya spesifik plazma proteinleri gibi kan komponentleri tam kan yerine sikhkla ye et-kili olarak kullantlabilir. Bu makalede eritrosit, trombosit ye graniilosit transfiluonu endikasyonlart ve izlenecek stratejiler tartışılmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
TRANSFUZYON TEDAVISI
, Vol. 11 (1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;