Transnazal-transseptal hipofizektomi sonrası rinolojik bulgular

Çağatay Han Ülkü, Ertuğ Özkal, Yavuz Uyar, Osman Acar

  • Yıl : 1999
  • Cilt : 15
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 99-103
Hipofiz bezi tümörlerinin tedavisinde uygulanan pek çok cerrahi yaklaşım mevcuttur. Bunlar arasında trans- nazal- transseptal yaklaşım cerraha iyi bir görüş açısı sağlayıp, kısa sürede kitleye ulaşma imkanı vermektedir. Bu teknikle öpere edilen hastalar postoperatif dönemde rinolojik bulgular açısından değerlendirilmiştir. Elde edi­ len sonuçlar literatür ışığında irdelenerek, bu yaklaşımın hastalar için anatomik ve fonksiyonel açıdan kabul edi­ lebilir bir cerrahi teknik olduğu kanısına varılmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Transnazal-transseptal hipofizektomi sonrası rinolojik bulgular
, Vol. 15 (2)
Geliş Tarihi : 05.10.1999, Kabul Tarihi : 05.10.1999, Yayın Tarihi : 05.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;