Trizomi 13 saptanan iki olguda fenotip/karyotip uyumunun incelenmesi

AYŞEGÜL ZAMANİ, AYNUR ACAR, HATİCE GÜL DURSUN, TÜLİN ÇORA, Sennur Demirel

  • Yıl : 1997
  • Cilt : 13
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 155-158
13 numaralı kromozomun trizomisinden kay-naklanan Patau sendromu nadir görülen km-mozomal düzensizliklerden birisidir. Mevcut çalışmada, sitogenetik laboı-atuvarımızdan trizomi 13 tanısı alan iki olguda gözlenen fenotipik varyasyonlar ve karyotiple uyumu literatür ışığında gözden geçirilmiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Trizomi 13 saptanan iki olguda fenotip/karyotip uyumunun incelenmesi
, Vol. 13 (2)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997, Yayın Tarihi : 13.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;