TRİZOMİ 18 SENDROMU

SEVİM KARAARSLAN, Sennur Demirel, Nurettin Başaran, Nail Alp

  • Yıl : 1986
  • Cilt : 2
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 119-126
Hastanemize başvuran 11 günlük bir erkek bebekte yapılan kromozom araştırması sonucunda trizomi 18 sendromu tespit edilmiştir. Bu vaka ile ilgili klinik ve sitogenetik bulgular gözden geçirilmiş, literatür bilgileri ile tartışması yapılmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
TRİZOMİ 18 SENDROMU
, Vol. 2 (1)
Geliş Tarihi : 28.11.1986, Kabul Tarihi : 28.11.1986, Yayın Tarihi : 28.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;