Troıd-Follıkuler Karsınom Metastazı Saptanan Sternum Tumoru Vakası

Aydın Şanlı,Sami Ceran,Güven Sadi Sunam,Mehmet Gök,Işık Solak,Hasan Solak

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 237-240
Özeti 56 yquidaki bayan hastada saptanan sternuma metastaz yapnus troid folikiiler karsinomu nadir ol-mast sebebiyle literatiir go den gecirilerek su-nuhnnflrir.

 

Fifty six old year women with sternal metastazis of foliculer carcinoma of thyroid was operated on since it is rarely seen, it is thqught to publish in-volving the subject.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aydın Şanlı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Troıd-Follıkuler Karsınom Metastazı Saptanan Sternum Tumoru Vakası, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme