TROID-FOLLIKULER KARSINOM METASTAZI SAPTANAN STERNUM TUMORU VAKASI

Aydın Şanlı, SAMİ CERAN, GÜVEN SADİ SUNAM, Mehmet Gök, Işık Solak, HASAN SOLAK

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 237-240
56 yquidaki bayan hastada saptanan sternuma metastaz yapnus troid folikiiler karsinomu nadir ol-mast sebebiyle literatiir go den gecirilerek su-nuhnnflrir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
TROID-FOLLIKULER KARSINOM METASTAZI SAPTANAN STERNUM TUMORU VAKASI
, Vol. 12 (2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;