Troidektomi Sonrası Endoskopik Özofagus Stenti Uygulaması

Fahrettin Acar,Hüsnü Alptekin,Hüseyin Yılmaz,Mehmet Ertuğrul Kafalı,Mustafa Şahin

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 89-91
Özeti Bening veya malign nedenlere bağlı özofagus obstruksiyonlarının palyasyonunda, özofagus stentleri etkili bir şekilde uygulanmaktadır. Üst servikal özofagus darlıklarında stent yerleştirilmesi, boynunda sürekli yabancı cisim hissi nedeniyle hastaya endişe ve rahatsızlık veren özel zorluklar içerir. Ayrıca, endoskopist proksimal stent sınırını düzgün ayarlaması için üstün beceride olması gerekir. Biz postoperatif bening darlıkta, kendiliğinden genişleyebilen metalik stent ile üst servikal darlığın stentlenmesine ait deneyimimizi sunuyoruz. Disfaji kaybolmuş ve endoprotez iyi tolere edilmiştir

 

Palliation of esophageal obstruction due to benign or malignant causes, esophageal stents effectively implemented. Strictures of the upper cervical esophagus stent placement, foreign body sensation in his neck due to constant worry and discomfort that the patient has particular challenges. Additionally, the endoscopist needs to have great skill to properly adjust the proximal stent end. We present the experience of stenting high cervical esophageal strictures with a selfexpanding metalic stent, in postoperative benign stenosis. Dysphagia disappeared and the endoprosthesis was well tolerated.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Fahrettin Acar, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Troidektomi Sonrası Endoskopik Özofagus Stenti Uygulaması, Olgu Sunumu,
, Vol. 29(2)
Geliş Tarihi : 17.04.2012, Kabul Tarihi : 10.08.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme