Üç Başlı M. Biceps Brachii

BÜŞRA CANDAN, CEMİL BİLKAY, SONER ALBAY

  • Yıl : 2016
  • Cilt : 32
  • Sayı : Ek
  •  Sayfa : 30-31
Rutin diseksiyon çalışması esnasında formaldehit ile fikse edilmiş 73 yaşındaki bir erkek kadavranın sol kolunda, M. biceps brachii’nin iki başına ek olarak, bir başının daha olduğu görüldü. Kasın diğer iki başı ve diğer kol kasları normal anatomik lokalizasyonundaydı. Üç başlı biceps brachii olguları bazı araştırmacılar tarafından başın orijin aldığı yere göre infero-medial humeral, superior humeral, infero-lateral humeral baş olmak üzere sınıflandırılmıştır. Bu vakada M. brachialis’in origosunun medialinden ve humerus’un orta 1/3’lük kısımlarından başlayan aksesuar baş, M. biceps brachii’nin ortak tendonunda sonlanıyordu. Literatürde infero-medial humeral baş olarak adlandırılan bu başın görülme sıklığı ırka göre değişmekle beraber; ortalama %7.7-12’dir. Türk populasyonunda yapılan çeşitli çalışmalarda ise insidansı %2.54-6.15 olarak gösterilmiştir. Bu tarz varyasyonların bilinmesinin olası cerrahi komplikasyonların önlenmesinde ve tanı yöntemlerinde önemli olduğunu düşünüyoruz.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Üç Başlı M. Biceps Brachii
, Vol. 32 (Ek)
Geliş Tarihi : 20.10.2014, Kabul Tarihi : 20.10.2014, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;