Üç Başlı M. Biceps Brachii

Cemil Bilkay,Büşra Candan,Soner Albay

  •  Yıl : 2016
  •  Cilt : 32
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 30-31
Özeti Rutin diseksiyon çalışması esnasında formaldehit ile fikse edilmiş 73 yaşındaki bir erkek kadavranın sol kolunda, M. biceps brachii’nin iki başına ek olarak, bir başının daha olduğu görüldü. Kasın diğer iki başı ve diğer kol kasları normal anatomik lokalizasyonundaydı. Üç başlı biceps brachii olguları bazı araştırmacılar tarafından başın orijin aldığı yere göre infero-medial humeral, superior humeral, infero-lateral humeral baş olmak üzere sınıflandırılmıştır. Bu vakada M. brachialis’in origosunun medialinden ve humerus’un orta 1/3’lük kısımlarından başlayan aksesuar baş, M. biceps brachii’nin ortak tendonunda sonlanıyordu. Literatürde infero-medial humeral baş olarak adlandırılan bu başın görülme sıklığı ırka göre değişmekle beraber; ortalama %7.7-12’dir. Türk populasyonunda yapılan çeşitli çalışmalarda ise insidansı %2.54-6.15 olarak gösterilmiştir. Bu tarz varyasyonların bilinmesinin olası cerrahi komplikasyonların önlenmesinde ve tanı yöntemlerinde önemli olduğunu düşünüyoruz.

 

During our routine dissection studies, we encountered an accessory head of biceps brachii in the left upper extremity of a 73-year-old formalin-fixed male cadaver. The other two heads of the muscle and other arm muscles were as usual. Humeral accessory head of biceps brachii muscle was classified according to the originated location of the head of biceps brachii muscle by some researchers as infero-medial humeral, superior humeral and inferolateral humeral head. In this case, the accessory head was originated from middle third of the humerus, superior and medial to the origin of brachialis muscle and inserted to the common tendon of biceps brachii. In the literature, this head was named as infero-medial humeral head and its incidence changes between 7.7-12% according to ethnicity. In Turkish population, its incidence changes between 2.5-6.15%. We think that knowledge of this type of the variation is important for prevention of possible surgical complications and diagnostic procedures.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Cemil Bilkay, süleyman demirel üniversitesi tıp fakültesi anatomi ad
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Üç Başlı M. Biceps Brachii, Olgu Sunumu,
, Vol. 32(Ek)
Geliş Tarihi : 20.10.2014, Kabul Tarihi : 04.12.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme