Uc Trimesterde Artıkuler Kıkırdak Gelısımı

Aydan Canbilen,Taner Ziylan,Nurcan Sert,Özden Vural,Refik Soylu

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 283-286
Özeti Bu calilmada, tic trimesterde insan artikiiler kt-kirdak gelisimi tcik mikroskobik seviyede incelendi. Artikiiler kikirdak hiicrelerinin sayistnin terme yak-laoldikca azaldigt, ayricaI.E. ye III. zonlartnda daha kolay ayirtedildigi gazlendi.

 

In this study, development of human articular cartilage has been examined by using light mic-roscope. It has been observed that getting close to term, the number of articular cartilage cells have been reduced, also the zones, I., II. and III are cle-arly distinguishable.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aydan Canbilen, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Uc Trimesterde Artıkuler Kıkırdak Gelısımı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(3)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme