Uc TRiMESTERDE ARTIKULER KIKIRDAK GELISIMI

AYDAN CANBİLEN, TANER ZİYLAN, Nurcan Sert, Özden Vural, Refik Soylu

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 283-286
Bu calilmada, tic trimesterde insan artikiiler kt-kirdak gelisimi tcik mikroskobik seviyede incelendi. Artikiiler kikirdak hiicrelerinin sayistnin terme yak-laoldikca azaldigt, ayricaI.E. ye III. zonlartnda daha kolay ayirtedildigi gazlendi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Uc TRiMESTERDE ARTIKULER KIKIRDAK GELISIMI
, Vol. 12 (3)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;