Unilateral Sakroileiti Taklıt Eden Ewing's Sarkom

Aydın Karabacakoğlu,O. Cem Türeli,Serdar Karaköse,Önder Murat Özerbil,Bekir Börekçi,Kemal Ödev

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 451-456
Özeti Unilateral sakroileiti taklit eden, akciğer ve be-yine metastaz yapan Ewing's sarkom olgusu su-nUM11.

 

Ewing's sarcorna nıimicking an unilateral in-1ectious sat and that cause to metastasize at the lung and brain is reported.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aydın Karabacakoğlu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Unilateral Sakroileiti Taklıt Eden Ewing's Sarkom, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(4)
Geliş Tarihi : 13.10.1996, Kabul Tarihi : 13.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme